Koordinat Sistemi 8.Sınıf Test Soruları Çözümlü

Koordinat Sistemi 8.Sınıf MatematikTest Soruları ve Çözümlü Problemlerin olacağı bu yazımızda sizler için en güzel soruları hazırladık arkadaşlar.

Biri yatay diğeri düşey iki sayı doğrusunun 0 noktasında dik olarak kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi denir.

Koordinat sisteminde yatay olan eksene x ekseni, düşey olan eksene y ekseni denir. İki eksenin kesiştiği noktaya orijin (başlangıç noktası) denir.

Soru: Aşağıda verilen noktaların koordinat sisteminde kaçıncı bölgede olduğunu belirleyelim.

A(-5,7)  B(-9,-6)  C(4,8)

Cevap: A(–5, 7) noktasının birinci bileşeni negatif, ikinci bileşeni pozitiftir. O hâlde A noktası 2. bölgededir.

B(–9, -6)) noktasının birinci ve ikinci bileşeni negatiftir. O hâlde B noktası
3. bölgededir.

C(4, 8) noktasının birinci ve ikinci bileşeni pozitiftir. O hâlde C noktası 1.
bölgededir.

 

Soru: A(1, 3), B(–1, 2), C(–2, –3), D(5, –4) noktalarını koordinat sisteminde
gösterelim ve bölgelerini belirleyelim.

Cevap: A(1, 3) sıralı ikilisinde 1, x eksenine karşılık gelen sayıyı; 3, y eksenine karşılık gelen sayıyı gösterir.

B(–1, 2), C(–2, –3) ve D(5, –4)  noktalarını aynı şeklde koordinant sisteminde gösterelim.

Koordinat sisteminde de görüldüğü gibi;

A noktası 1. bölgededir.
B noktası 2. bölgededir.
C noktası 3. bölgededir.
D noktası 4. bölgededir.

 

Soru: Aşağıda verilen noktaları koordinat sisteminde gösterelim.

O(0,0)  K(–3, 0)  L(5, 0)   M(0, -6)   N(0, 3)

Cevap: O(0,0) noktası orjindir.

K(–3, 0) ve L(5, 0) noktalarının ikinci bileşenleri 0’dır. O hâlde K ve L noktaları
x ekseni üzerindedir.

M(0, -6)  ve N(0, 3) noktalarının birinci bileşenleri 0′ dır. O halde M ve N noktaları y ekseni üzerindedir.

 

Soru: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını yazalım.

Cevap: B noktası x ekseni üzerindedir. O hâlde y değeri 0 olmalıdır. B noktasının koordinatları B(1, 0) olur.

A ve C noktaları için x ve y eksenlerine dikmeler çizelim.

A noktasından x eksenine çizdiğimiz dikme 3 noktasına, y eksenine çizdiğimiz dikme 4 noktasına denk gelmektedir. O hâlde A noktasının koordinatları A(3, 4) olur.

C noktasından x eksenine çizdiğimiz dikme 6 noktasına, y eksenine çizdiğimiz dikme 2 noktasına denk gelmektedir. O hâlde C noktasının koordinatları C(6, 2) olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir