Kümeler YGS Matematik Konu Anlatımı

Tanım: Canlı veya cansız varlıkların oluşturdukları, özellikleri iyi tanımlanmış topluluğa küme denir.

Örnek 1 : “Zirveleşenler” kelimesinin harfleri bir küme oluşturur.

Örnek 2 : “Yılın bazı ayları” bir küme oluşturmaz. Çünkü yılın bazı ayları derken hangi aylar olduğu iyi tanımlanmamıştır.

Tanım: Kümenin elemanlarının {} sembolü içinde ve aralarına virgül konularak yazılmasına kümenin liste yöntemi ile gösterimi denir.

Uyarı: Herhangi bir kümenin liste yöntemi ile gösteriminde, elemanların yerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez.

Tanım: Kümeyi, elemanlarının ortak özelliklerini belirterek yazmaya kümenin ortak özellik (genelleme) yöntemiyle gösterimi denir.

Bir cevap yazın