Leyla Hanım’ın 3 ineği vardır. İneklerin her biri günlük 25 litre süt verir.

Soru: Leyla Hanım’ın 3 ineği vardır. İneklerin her biri günlük 25 litre süt verir. Leyla Hanım bu sütleri beşer litrelik şişelere doldurur. Buna göre Leyla Hanım bir günde toplam kaç şişe doldurur?

Cevap: Leyla Hanım’ın 3 ineği olduğuna göre ve her biri de günlük 25 litre süt verdiğine göre 3 ineğin bir gündeki verdiği süt miktarı:

3×25 = 75 litredir.

Leyla Hanım bu sütleri beşer litrelik şişelere doldurduğuna göre gerekli olan şişe sayısı:

\( \displaystyle\frac{75}{5}=15 \)​şişe gereklidir.

Bir cevap yazın