4. dereceden denklemin genel çözümünü kübik denkleminkine indirgeme yöntemi geliştirdi. X4+6×2+36=60x denklemini y3+15y2+36y=450’ye indirgemişti.

 

Tartaglia Cardano tartışmasında, Cardano’nun tarafını tuttu. Cartelli adlı eseri Ars magna ile birlikte kübik denklemlerin çözüm yöntemlerinin tarihini gözler önüne serer.