Matematik 7. Sınıf Kazanım Tabloları

2014 7. sınıf matematik kazanımları
2014 7. sınıf matematik kazanımları

 

1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.

2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.

3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.

1. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder.

2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.

3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder.

4. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.

5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.

6. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler.

1.Paralel iki doğrunun bir kesenle yapığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar.

1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.

1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

2. Denklemi problem çözmede kullanır.

1. Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa eder.

2. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.

3.Çember ile doğrunun ilişkisini belirler.

4. Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler.

5.Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör (küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar.

5. Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar.

1. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.

2. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamını hesaplar.

2. Dörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

1. Çokgenleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene eş çokgenler oluşturur.

2. Çokgenleri karşılaştırarak benzer olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluşturur.

3. Bayrak Kanunu’nda belirtilen ölçülere  göre Türk bayrağı çizer ve kâğıt kullanarak Türk bayrağı yapar.

1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar.

2. Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.

3. İstatistiksel temsil biçimleri oluşturarak ve yorumlayarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

4. Verilere dayalı tahminler yürütür.

5. Çizgi, resim veya şekil grafiklerinin yanlış yorumlara yol açabileceği durumları açıklar.

1. Ortanca, tepe değeri ve çeyrekler açıklığını hesaplar.

2. Verilerin merkezî eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar.

3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.

3. Doğrusal denklemleri açıklar.

4. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır.

5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur.

1. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

1. Ayrık ve ayrık olmayan olayın deneyini, örnek uzayını ve olayını belirler.

2. Ayrık ve ayrık olmayan olayları açıklar.

3. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar.

1.Geometri bilgilerini kullanarak bir olayın olma olasılığını hesaplar

1. Yansımayı açıklar.

2. Dönme hareketini açıklar.

3. Düzlemde bir nokta etrafında ve belirtilen bir açıya göre şekilleri döndürerek çizimini yapar.

1. Çokgensel bölge modelleriyle bir bölgeyi döşeyerek süsleme yapar.

2. Düzgün çokgensel bölge modelleriyle oluşturulan süslemelerdeki kodları belirler.

3. Yansıma, öteleme ve dönme hareketleri ile süsleme yapar.

1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

2.  Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. 

1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.

1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.

2. Basit faiz hesaplamalarını yapar.

1. Dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

2. Yüzlerinin farklı yönlerden görünümlerine ait çizimleri verilen yapıları, birim küplerle oluşturur ve izometrik kâğıda çizer.

6. Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklar.

7.  Çevre uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklar

1. Dörtgensel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

2.Paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısını oluşturur.

3. Eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntılarını oluşturur.

4. Yamuksal bölgenin alan bağıntısını oluşturur.

5. Dörtgensel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu tahmin eder ve hesaplar.

2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğu ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Dairenin ve daire diliminin alanını tahmin eder ve alan bağıntısını oluşturur.

2. Dairenin ve daire diliminin alanı ile ilgi problemleri çözer ve kurar.

1. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur.

2. Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

2. Dik dairesel silindirin yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Dik dairesel silindirin hacmini tahmin eder ve hacim bağıntısını oluşturur.

 

Ünite ünite indirmek için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.