n pozitif tam sayısı için n ’nin en büyük tek tam sayı böleni

(2013 LYS)
Soru:  n pozitif tam sayısı için n ’nin en büyük tek tam sayı böleni n ile gös teriliyor.

Çözüm: ​\( a_{18} ⇒ 18 \ in \ tam \ bölenleri \ = 1,2,3,6,9 \ ve \ 18 \ dir. \)​ Burada en büyük tek sayı 9 dur arkadaşlar.

9’un 4 ile bölümünden kalan 1 dir. O halde, ​\( a_{18}=9+1=10 \ olur. \)

\( a_{12} ⇒ 12 \ nin \ tam \ bölenleri \ = 1,2,3,4,6 \ ve \ 12 \ dir. \)​ Burada en büyük tek sayı 3 tür arkadaşlar.

3’ün 4 ile bölümünden kalan 3 tür. O halde, ​\( a_{12}=3-1=2 \ olur. \)

Bu durumda; ​\( a_{18}-a_{12}=10-2=8 \)​ olur. Yanıt: D

Bir cevap yazın