Öklid Geometrisi Nedir?

Öklid eukleides olarak ansiklopedilerde geçer nokta parçası olmayan nesns çizgi genişliği olmayan uzunluk doğru üzerndeki noktalara göre düzgün yayılmış çizgi olarak tanımlanır öklid in tanımları arasında yüzey,düzlem,dik ve geniş,daraçılar doğruların dikliği ve paralelliği , üçgenler ve dörtgenler vardır. Öklidin 5 teoremi şudur :

1) verilen iki noktadan bir doğru geçer
2) sonlu bir nokta istenilen kadar uzatılabilir
3) merkez ve üzerindeki bir nokta verildiğinde bir çember çizilebilir
4) bütün dik açılar birbirine eşittir
5) iki doğruyu kesen bir doğru,bu iki doğru ile,aynı yanda toplamları ikli dik küçük iç açıdan oluşuyorsa,bu iki doğrunun uzantıları iç açılar toplamının iki dik açıdan küçük olduğu yanda kesişir

Öklid (MÖ 300)

Yunan matematikçisi. Gelmiş geçmiş matematikçiler içinde adı geometriyle en çok özdeşleştirilen kişidir. Öklid, geometri dünyasında kapladığı bu seçkin yerini kendisinin büyük bir matematikçi olmasından çok, geometrinin başlangıcından kendi zamanına kadar bilineni ‘Öğeler’ adını verdiği kitaplarında toplamasına borçludur. Öğeler, dilden dile çevrilmiş, yüzlerce kez kopya edilmiş, matbaanın icadından sonra da binlerce kez gözden geçirilmiş ve yeniden basılmıştır. Öklid derlemesinin tutarlı bir bütün olmasını sağlamak için, kanıt gerektirmeyen apaçık gerçekler olarak yukarıdaki beş aksiyomu ortaya koyar ve diğer bütün önermeleri (teoremleri) bu aksiyomlardan çıkarır.

Öklid geometrisi 19. yüzyılın başlarına kadar rakipsiz kaldı.Hatta 20. yüzyılın ortalarına kadar bile orta öğretimde geometri Öklid’in Öğeler’ine bağlı kalarak okutuldu.

Öklid’in yaşamı konusunda hemen hiçbir şey bilinmiyor. Önceleri bir yunan kenti olan Megara’da doğduğu sanıldıysa da, sonradan Megara’lı Öklid’in Öğeler yazarı İskenderiyeli Öklid’den yüzyıl kadar önce yaşamış bir felsefeci olduğu ortaya çıktı. Öğelerin yazarı Yunanlı olabileceği gibi. zamanının Yunan kolonisi İskenderiye’ye öğrenim görmek, sonrada hocalık yapmak için gelmiş bir Mısırlı’da olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.