Okunuşu “yetmiş milyon üç yüz kırk yedi bin sekiz yüz seksen bir” olan

Soru: Okunuşu “yetmiş milyon üç yüz kırk yedi bin sekiz yüz seksen bir” olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70 743 881 B) 70 347 881 C) 80 347 881 D) 70 347 981

Cevap: Sorunun yanıtı  B seçeneği olan

70 347 881

Bir cevap yazın