Önerme ve Açık Önerme, 6. Sınıf Matematik

önermeler
önermeler

Aşağıdaki ifadeleri inceleyelim.

1. Haftaya görüşürüz.

2. 5+2=7

3. Bu oyuncak güzeldir.

4. Bitkiler canlıdır.

5. Tüm bisikletler hareket eder.

Birinci cümle bir dilek cümlesi iken, üçüncü cümle ise bir beğeniyi belirtir. 5+2=7 , bitkiler canlıdır ve tüm bisikletler hareket eder ifadelerini incelersek iki ve dördüncü ifadeler doğru, beşinci ifade ise yanlıştır. Bu ifadelerde bir kesinlik söz konusudur.

Doğru ile yanlıştan biri ve yalnız biri ile nitelenebilen bir bildiri cümlesine, önerme denir. Bu tanıma göre bir ve üç numaralı cümleler bir önerme değilken, iki, dört ve beş numaralı cümleler birer önermedir.

İki ve dört numaralı önermeler doğru oldukları için doğru önermeler, beş numaralı önerme ise yanlış olduğu için yanlış önerme olarak adlandırılır.

x bir değişken olmak üzere, x+8=13 ifadesini ele alalım. Bu ifade bir önerme değildir. Çünkü bu ifadenin doğruluğu veya yanlışlığı x yerine koyacağımız ifadeye bağlıdır.

x yerine 2 koyarsak 2+8=13 yanlış olacağı için yanlış bir önerme elde etmiş oluruz.

x yerine 5 koyarsak 5+8=13 doğru olacağı için doğru bir önerme elde etmiş oluruz.

x yerine kağıt koyarsak kağıt + 8= 13 anlamsız olacağı için bu önerme yanlıştır.

İçinde bir değişken bulunan ve değişkenin yerine bir nesne konulduğunda bir önerme veren ifadelere açık önerme denir.

Bu durumda x+8=13 ifadesi bir açık önermedir.

Bu yazımız için vitamin eğitim videoları kaynak oluşturmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.