Aşağıdaki onluk bozarak çıkarma işlemlerini örneğe uygun olarak yapınız.

cats

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız Doğru sonucu bilen uğur böceğini boyayınız.

 

97 – 25  =  … …                            88 – 26 =       … …                               79 – 45  =  … …

kaynak: sorubak.com