Aşağıdaki sayıların kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu yazınız.

76= 7 onluk + 6 birlik

88=                        63=

20=                        50=

23=                        80=

10=                        16=

Aşağıda okunuşu verilen rakamları yazınız:

Elli dokuz:                seksen:

Yetmiş beş:                doksan dokuz:

On altı:                   yirmi sekiz:

Otuz beş:                  altmış:

Aşağıda rakamla verilen sayıların okunuşlarını yazınız.

13:                          61:

29:                        40:

79:                          90:

53:                          20:

Tabloları doldurun.

 3 onluk2 birlik
Sayı

32

Basamak adıOnlar basamağıBirler basamağı
Rakamın basamak değeri

30

2

 

 6 onluk3 birlik
Sayı

Basamak adı………..basamağı………basamağı
Rakamın basamak değeri

 

 2  onluk0 birlik
Sayı

Basamak adı……… basamağı……… basamağı
Rakamın basamak değeri

 

 3 onluk3 birlik
Sayı

Basamak adı………..basamağı………basamağı
Rakamın basamak değeri

 

 4 onluk9 birlik
Sayı

Basamak adı………..basamağı………basamağı
Rakamın basamak değeri

 

 

 9 onluk9 birlik
Sayı

Basamak adı………..basamağı………basamağı
Rakamın basamak değeri

 

 1 onluk0 birlik
Sayı

Basamak adı………..basamağı………basamağı
Rakamın basamak değeri