Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği 6. Sınıf Matematik

Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği 6. Sınıf Matematik dersinde işlenen bir konu olup bu yazımızda çözümlü sorular, problemler testi ve konu anlatımını sizlerle paşlaşacağız arkadaşlar.

Soru:  Ayşe Hanım, misafirleri için 8 tane meyve tabağı hazırladı. Her bir tabağa 3 mandalina ve 2 elma koydu. Ayşe Hanım’ın misafirleri için hazırladığı toplam meyve sayısını veren matematik cümlesini iki farklı şekilde yazınız ve problemi çözünüz.

Cevap: Bir tabak içinde 3 mandalina ve 2 elma olduğuna göre ve toplamda da 8 adet tabak olduğuna göre

8.(3+2) matematik cümlesi bize sonucu verir.

Bir diğer matematik cümlesi ise şu şeklde olabilir.

8.3 + 8.2

Soru: 50 kuruşluklardan oluşan bir miktar madenî para 3 gruba ayrılmıştır. Her grupta 8 tane para vardır. Buna göre toplam para miktarını veren matematik cümlesini, işlem özelliklerinden yararlanarak farklı şekillerde yazınız.

Cevap: Toplam para miktarını veren matematik cümlesi

3.8.50 olarak ifade edebiliriz.

Soru: 16 . 2 + 3 ve 16 . (2 + 3) işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Sonuçların neden farklı çıktığını açıklayınız.

Cevap: 16 . 2 + 3  işleminin sonucu

32 ^3 = 35 yapar.

16 . (2 + 3) işleminin sonucu

32 + 48 = 80 yapar.

Bu durumda her iki işlemin sonucu birbirinden farklıdır.

Sebebi ise ortak paranteze alınmasından dolayıdır.

Soru: 16 ÷ 2 . 5 + (6 . 3) ifadesini hesaplarken kullanacağınız işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.

Cevap:16 ÷ 2 . 5 + (6 . 3)  sorusunda

ilk önce parantez içindeki işlem

sonra bölme işlemi

sonra çarpma işlemi

son olarak ta toplama işlemi yapılır.

Şimdi gelin bu sıraya göre işlemlerimizi yapalım.

16 ÷ 2 . 5 + (6 . 3)

=16 ÷ 2 . 5 + 18

=8 . 5 + 18

=40 + 18

=58 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Soru: “Yaz mevsiminde 1 kg’ı 50 kuruşa olan patates, ocak ayında 3,5 liradan satılmıştır. 15 kilogramlık bir çuval patatesin ocak ayındaki fiyatı, yaz mevsimindeki fiyatından kaç lira fazladır? Yukarıda verilen problemi, işlem özelliklerinden yararlanarak iki farklı şekilde çözünüz.

Cevap: Ocak ayındaki kilo fiyatı 3,5 lira olduğuna göre

Toplamda 15.(3,5) = 52,5 lira yapar.

Yaz ayındaki kilo fiyatı ise 50 kuruş olduğuna göre

Toplamda 15.(0,5)= 7,5 lira yapar.

Bu durumda bir çuval patatesin ocak ayındaki fiyatı, yaz mevsimindeki fiyatından 52,5 – 7,5 = 45 lira fazladı

Bir cevap yazın