Aşağıda verilen süreleri dakika olarak yazınız

Soru: Aşağıda verilen süreleri dakika olarak yazınız

1 saat ……………………….. dakikadır.
Yarım saat ………………………. dakikadır.
Çeyrek saat ……………………… dakikadır.
2 çeyrek saat ……………………… dakikadır.
4 çeyrek saat ……………………… dakikadır.

Cevap: Aşağıda her bir ifadenin cevabını bulabilirsiniz.

1 saat 60 dakikadır.
Yarım saat 30 dakikadır.
Çeyrek saat 15 dakikadır.
2 çeyrek saat 15 + 15 = 30 dakikadır.
4 çeyrek saat 15 + 15 + 15 + 15 = 60 dakikadır.

Aşağıda verilen süreleri saat olarak yazınız.

Soru: Aşağıda verilen süreleri saat olarak yazınız.

60 dakika …………………….. saattir.
2 tane 30 dakika …………………….. saattir.
4 tane 15 dakika …………………….. saattir.

Cevap: Aşağıda her bir ifadenin cevabını bulabilirsiniz.

60 dakika 1  saattir.
2 tane 30 dakika 30 + 30 =60 dk yapar, bu da 1  saattir.
4 tane 15 dakika 15+15+15+15 =60 dk yapar, bu da 1 saattir.