Bugün günlerden pazartesi ve saat 12.00 ise 643 saat sonra hangi gün ve saatin kaç olacağını bulunuz.

Soru: Bugün günlerden pazartesi ve saat 12.00 ise 643 saat sonra hangi gün ve saatin kaç olacağını bulunuz.

Cevap: 643 saati 24 e bölersek bölüm 26, kalan ise 19 olur.

Yani saat bilgisi için 19 saat sonrasına gitmemiz gerekiyor.

12:00 +19:00 = 07:00 olarak saat bilgisini buluruz

Şimdi de hangi güne denk geldiğini bulalım.

Bölüm değerini 25 bulmuştuk, yan 26 gün anlamına geliyor. 1 gün 24 saattir ifadesinden yola çıkarak.

O halde 26/7 işleminden kalan değer 5 tir. Soruda pazartesi gününde olduğu verilmişti. 5 gün ileri gidersek gün bilgisini de cumartesi buluruz.

Cevabımız da Cumartesi günü saat 07:00 dır.

 

Metin annesine yardım etmek için çiçek serasına gitti. Seradaki üç

Soru: Metin annesine yardım etmek için çiçek serasına gitti. Seradaki üç bölümü sulama görevini üstlendi. Bu çiçekler 2, 3 ve 7 günde bir sulanan türdendir. Metin bu üç bölümü ilk kez perşembe günü suladığına göre 11. kez birlikte hangi gün sulayacağını bulunuz.

Cevap: Soruda verilen saniyelerin EKOK unu almalıyız.

EKOK (2,3,7) işleminin sonucu 42 yapar.

1. defa, 1. defa ……11. defa   arasında 11-1=10 adet 42 gün vardır.

10.42= 420 gün yapar ve 420 gün sonraya gitmemiz gerek

420/7 işleminin sonucunda kalan değer 0 dir. O halde 11. kez birlikte yine perşembe günü sulama işlemi olur.

A, B ve C gemileri bir limandan 6, 9 ve 15 günde bir birlikte hareket

Soru: A, B ve C gemileri bir limandan 6, 9 ve 15 günde bir birlikte hareket etmektedir. Bu gemiler ilk defa birlikte perşembe günü sefere çıktıklarına göre 7. kez birlikte hangi gün sefere çıkacaklarını bulunuz.

Cevap: 

Soruda verilen saniyelerin EKOK unu almalıyız.

EKOK (6,9,15) işleminin sonucu 90 yapar.

1. defa, 1. defa ……7. defa   arasında 7-1=6 adet 90 gün vardır.

6.900= 540 gün yapar ve 540 gün sonraya gitmemiz gerek

540/7 işleminin sonucunda kalan değer 1 dir. Yani  gün sonraya gitmek gerek

soruda perşembe günü verilmişti. 1 gün sonraya gidersek cevabı Cuma günü olarak bulmuş oluruz.

Bir kavşaktaki 3 farklı trafik lambası 18, 25 ve 45 sn. de bir kırmızı

Soru: Bir kavşaktaki 3 farklı trafik lambası 18, 25 ve 45 sn. de bir kırmızı yanmaktadır. Bu lambalar 11. kez birlikte 12.20 de kırmızı yandığına göre 5. kez birlikte saat kaçta kırmızı yandığını buluruz.

Cevap: Soruda verilen saniyelerin EKOK unu almalıyız.

EKOK (18,25,45) işleminin sonucu 450 yapar.

5. kez, 6. kez ……11. kez   arasında 11-5=6 adet 450 sn vardır.

6.450= 2700 sn yapar. Bu da 45 dk ya eşittir.

Yani 45 dk öncesine gitmemiz gerekiyor.

12:20 den 45 dk önceye gidersek cevabı 11:35 olarak buluruz.

 

Doktor Esra Hanım, 5 günde bir, hemşire Serap Hanım 6 günde bir

Soru: Doktor Esra Hanım, 5 günde bir, hemşire Serap Hanım 6 günde bir, hastabakıcı Emin Bey 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu üç kişi ilk kez birlikte cumartesi nöbet tuttuklarına göre üçünün 6. kez birlikte hangi gün nöbet tutacağını bulunuz.

Cevap: Arkadaşlar bu soruda EKOK işlemini kullanmalıyız.

EKOK (4,5,6) işleminin sonucu 60 yapar.

Yani 3 ü birlikte ilk kez 60. gün birlikte nöbet tutarlar ve bu gün de Cumartesi günü olarak verilmiş.

Bize ise 6. kez birlikte hangi gün nöbet tutacakları sorulmuş.

6. gün birlikte nöbet tutmaları için (6-1).60=300. gün sonradır.

300/7 işleminde de kalan sayı 6 dır yani 6 gün sonradır.

Cumartesi gününden 6 gün sonraya gidersek Cuma günü olarak cevabı buluruz.

Yandaki şekildeki numaralandırılmış ampuller 1 den başlayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 e sonra da 8 den 1 e doğru sırayla 4 sn. aralıklarla yanıp sönmektedir. 1 numaralı lamba yandıktan 441 sn. sonra hangi lambanın yandığını bulunuz.

Soru: Yandaki şekildeki numaralandırılmış ampuller 1 den başlayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 e sonra da 8 den 1 e doğru sırayla 4 sn. aralıklarla yanıp sönmektedir. 1 numaralı lamba yandıktan 441 sn. sonra hangi lambanın yandığını bulunuz.

Cevap: Arkadaşlar 1 den 8 e gidip sonrasında tekrar 1 e dönmesi için 14 adım yol alınır. Yani 14.4=56 sn ye de tekrar başladığı noktaya gelir

Buradan yola çıkarak 441 sn yeyi 56 ya bölersek kalan değer 49 sn olur. Yani bizim 49 sn sonra hangi lambada oluruz onu bulmamız gerek.

Her 4 sn de bir lamba değiştiğine göre

49/4 ifadesinde bölüm 12, kalan ise 1 olur olur. Yani 12. adım da hangi lambada ise o lamba yanmış olur.

yine şekilde sırası ile yol alırsak 12. adımda 3. lambanın yanmış olduğunu görürüz. 1 sn elde kalmıştı, 3 sn daha  sonra da 2. lamba yanmış olacaktır.

 

Bir su pompası pazar günü saat 10.00 da çalıştırıldıktan 1208 saat

Soru: Bir su pompası pazar günü saat 10.00 da çalıştırıldıktan 1208 saat sonra kapatılıyor. Buna göre pompa kapatıldığında hangi gün ve saatin kaç olduğunu bulunuz.

Cevap: İlk önce 1208 saati 24 e bölüp kalan değeri 10:00 a ekleyelim.

1208/24 işleminde bölüm 50, kalan ise 8 olur.

Demek ki 10:00 üzerine 8 saat eklemek gerekiyor.

10:00 +08:00 = 18:00 olarak saati buluruz.

Şimdi de günü bulalım. Bölüm değerini 50 bulmuştuk

50/7 = kalan değeri 1 olur. Demek ki 1 gün ileri gideceğiz.

soruda pazar günü verilmişti, demek ki pazartesi günü cevabımız olacak.

Son durumda ise cevabı Pazartesi günü saat 18:00 olarak bulmuş oluruz.

 

Erkan 12. yaş gününü 12 Kasım 2013 Salı günü kutladığına göre Erkan’ın hangi tarih ve günde doğduğunu bulunuz.

Soru: Erkan 12. yaş gününü 12 Kasım 2013 Salı günü kutladığına göre Erkan’ın hangi tarih ve günde doğduğunu bulunuz.

Cevap: Erkan’ın hangi tarih ve günde doğduğunu bulabilmek için 12 Kasım 2013 Salı gününden 12 yıl geriye gitmemiz gerek.

2013 -12 =2001 olarak yıl bilgisini buluruz. Şimdide hangi gün olduğunu bulalım.

2001 ile 2013 yılları arasında 4 ün katı olan 2004, 2008 ve 2012 yılları olmak üzere 3 adet yıl vardır. 12-3=9 adette diğer yıllar vardır.

Yani 3 adet yıl 366 gün

9 adet gün 365 gün çeker

3 adet yıl 366 günden 366/7 ifadesinden kalan değer 2 olur.

9 adet yıl 365 günden 365/7 ifadesinden kalan değer 1 olur.

3.2 + 9.1 = 15 yapar.

15/7 ifadesinden de kalan değer 1 dir. Yani 1 gün geriye gitmeliyiz.

oruda salı günü demişlerdi o zaman pazartesi olur sonuç

cevabımız da 12 Kasım 2001 Pazartesi