40, a, 50, 15, 10 veri grubunun açıklığı 43 olduğuna göre a’nın alabileceği değerleri bulunuz.

Soru: 40, a, 50, 15, 10 veri grubunun açıklığı 43 olduğuna göre a’nın alabileceği değerleri bulunuz.

Cevap: veri grubunun açıklığı 43 olduğuna göre en büyük değer ile en küçük değer arasında 43 fark olmalıdır.

En küçük değerin sorudaki 10 değeri olduğunu düşünürsek

10 + 43 = 53 değerini alır a

En büyük değerin sorudaki 50 değeri olduğunu düşünürsek

50 + a = 43 buradan da a değeri 7 olur.

O halde a ifadesi 53 ve 7 değerlerini alır.