Bir anne ile kızının yaşları toplamı 44’tür. Annenin yaşı, kızının yaşının 2 katından 8 fazla

Soru: Bir anne ile kızının yaşları toplamı 44’tür. Annenin yaşı, kızının yaşının 2 katından 8 fazla olduğuna göre her biri kaç yaşındadır?

Cevap:  Kızının yaşına x diyelim.

Anneni yaşı da 2x + 8 olur.

Bu ikisinin yaşları toplamı 44 olarak verilmiş.

x + 2x + 8 = 44

3x + 8=44

3x=36

x=12 olarak buluruz. Bu Kızının yaşıdır.

Anne nin yaşı 2x + 8 di. buradan 2.12 + 8 =32 olarak buluruz.

48 bilyeyi Mert ile Can paylaşıyor. Mert, Can’ın aldığı bilyelerin 2 katından 3 fazla bilye alıyor.

Soru: 48 bilyeyi Mert ile Can paylaşıyor. Mert, Can’ın aldığı bilyelerin 2 katından 3 fazla bilye alıyor. Mert kaç tane bilye almıştır?

Cevap: Can ın almış olduğu bilye sayısına x diyelim.

Mert in almış olduğu bilye sayısı da 2x + 3 olur.

Bu ikisinin toplamı 48 olarak verilmiş.

x + 2x + 3 = 48

3x + 3=48

3x=45

x=15 olarak buluruz. Bu Can ın bilye sayısıdır.

Mert in bilye sayısı  2x + 3 tü. buradan 2.15 + 3 =33 olarak buluruz.