Bir kasapta kıymanın kilogram fiyatı, kuşbaşı etin kilogram fiyatından 6 TL azdır.

Soru: Bir kasapta kıymanın kilogram fiyatı, kuşbaşı etin kilogram fiyatından 6 TL azdır. Meltem Hanım, bu kasaptan 2 kg kıyma ile 1 kg kuşbaşı et alarak 84 TL ödedi. Kıyma ve kuşbaşının birer kilogramının kaç Türk lirası olduğunu bulunuz.

Cevap: Kıymanın kg fiaytına x tl diyelim. Bu durumda kuşbaşını kg fiaytı da x + 6 tl olur.

2 kg kıyma ile 1 kg kuşbaşı et alarak 84 TL ödediğine göre

2x + x+6=84 denklemi olur.

3x=78

x=26 çıkar.

Bu durumda kıymanın fiyatı 26 tl

kuşbaşının fiyatı da x + 6 yani 26 + 6 = 32 tl dir.

Üç kardeşin yaşları toplamı 42’dir. Ortanca kardeş, en küçükten 5 yaş büyüktür.

Soru: Üç kardeşin yaşları toplamı 42’dir. Ortanca kardeş, en küçükten 5 yaş büyüktür. En büyük kardeşin yaşı, en küçüğün yaşının 2 katından 1 fazla olduğuna göre her birinin yaşını bulunuz.

Cevap: en küçük kardeşin yaşına x diyelim. bu durumda

Ortanca kardeş, en küçükten 5 yaş büyükse ortanca kardeşim yaşı x + 5 tir.

En büyük kardeşin yaşı, en küçüğün yaşının 2 katından 1 fazla ise en büyük kardeşin yaşı 2x + 1 dir.

3 kardeşin yaşları toplamı da 42 olduğuna göre

x + x + 5 + 2x + 1 = 42

4x +6 = 42

4x = 36

x=9 olarak bulunur bu en küçük kardeşin yaşıdır.

ortancanın yaşı x + 5 ti o halde 9 + 5 = 14 tür.

en büyük kardeşin yaşı da 2x + 1 di. buradan 2.9 + 1 = 19 olarak buluruz.