4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Sınav

MATEMATİK 2.İMTİHANI

 

 

ADI SOYADI  :

SINIFI              :

NO                   :

 

 

1-  236>2?5   sayı ilişkisinin doğru olabilmesi için soru işaretinin yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

 

A)  3           B)4         C)5

 

 

2-  569  ?  965      sayı ilişkisinin doğru olabilmesi için soru işareti yerine hangisi konmalıdır?

 

A)  >            b)<             C)=

 

 

 

 

 

3-  X63    yandaki işlemde X işaretinin

– 1X6    yerine hangi sayı yazılmalıdır?

227

 

A)  3            B)4                 C)5

 

 

4-      İkinci sınıf ile üçüncü sınıf öğrencilerinin toplamı 46 kişidir. Üçüncü sınıf öğrencileri ikinci sınıftan 6 kişi fazla olduğuna göre ikinci sınıfta kaç öğrenci vardır?

 

A)   28            B)  29           C)  20

 

 

 

 

 

5-       Ali, bir kenarının uzunluğu 22 m olan kare şeklindeki bahçesinin etrafına 6 sıra tel çekmek istiyor. Kaç m tel gereklidir?

 

A) 500               B) 528             C) 529

 

 

 

6-      Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?

 

 

A)                      B)                   C)

 

 

 

 

 

7-

27m

 

34m

 

Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki arsanın etrafına 5 sıra tel çekmek istiyorum. Kaç metre tel gerekmektedir?

 

 

 

 

A) 601                B)106              C) 610

 

 

8-      13,15, ?,19,21……..sayı dizisinde  ?  yerine hangi sayı yazılmalıdır?

 

A)  17                    B)16                 C) 23

 

 

9- Ali ile Ayşe’nin yaşlarının toplamı 37  dir. Ali,Ayşe’den  7   yaş büyük olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır?

 

 

 

 

 

A) 13                 B)  14                 C)   22

 

10-Aşağıdakilerden hangisi küp prizmadır?

A)                                        B)

 

 

 

 

4. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Sınav

ADI SOYADI:                                                                                   TARİH:

SINIFI            :

NUMARASI  :

 

20……-20……EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 1.YAZILI SORULARI

 

1.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazın.

   300 075=

     20 100=

        1002=

    405008=

 

2.Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazın.

   Üç bin yirmi altı       =

   Yüz on bir bin on bir=

   Elli bin elli                =

   Dokuz bin üç yüz bir=

 

3.Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayın.

   555685 , 558685 , 57300 , 57302 , 558785

 

 

 

4.Ardışık iki çift sayının toplamı 86 dır.Büyük sayı kaçtır?

 

 

 

 

5.Aşağıdaki birimleri istenilen birimlere çevirin.

   5 km=………… m                                4300 mm= ……….. dm

 

 2 m 30 cm=…………. cm                     56000 m= ………….. hm

 

6. 3,0,8,4,1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı;

    a) En büyük beş basamaklı sayı  kaçtır?

  

    b) En küçük beş basamaklı tek sayı kaçtır?

 

7.Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyerek yazın.

    401020=

    

      35005=

 

8.Aşağıdaki sayı örüntülerinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

   a) 2 – 4 – 8 – 16 – ?                                      b) 4 – 8 – 7 – 14 – 13 –  ? – 25

 

9.Binler bölüğünde 57 , birler bölüğünde 16 olan doğal sayıyı yazın.

 

 

10.Aşağıdaki açıların çeşitlerini yazın.