İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor.

Soru: İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?

A) 85 B) 86 C) 87 D) 88

Cevap: Dersin ortalamasının 85 olması için toplam puanın

85.3 = 255 olması gerekiyor.

İlk iki dersten aldığı toplam puan; 90 + 78 = 168 olduğuna göre

3. sınavdan 255 – 168 = 87 alması gerekiyor.

5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

Soru: 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Cevap: 5 sayının aritmetik ortalaması 18 ise toplam değeri;

5.18 = 90 olur.

Bu sayıların her biri 3 artırılırsa toplam değer de 3.5 = 15 artar

ve yeni toplam değer 90 + 15 = 105 olur.

Yeni aritmetik ortalama ise 105/5 = 21 olur.

Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır.

Soru: 25, 40, 45, 50, 20, 70, 49, 21, 40

Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır. Bu veri grubunun sırasıyla açıklığı ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 50, 40 B) 48, 42 C) 36, 63 D) 28, 60

Cevap: Açıklık değeri;

70 – 20 = 50 olur.

Aritmetik ortalama ise;

25 + 40 + 45 + 50 + 20 + 70 + 49 + 21 + 40 = 360 yapar.

360/9 = 40 oalrak aritmetik ortalama değerini buluruz.