Deposu 42 litre benzin alan bir araba her 100 kilometrede 7 litre benzin harcamaktadır. Araba deposu tam dolu olarak yola çıkıyor.

Soru: Deposu 42 litre benzin alan bir araba her 100 kilometrede 7 litre benzin harcamaktadır.
Araba deposu tam dolu olarak yola çıkıyor.
a) Gidilen yola karşılık arabanın deposunda kalan benzin miktarını belirten cebirsel ifadeyi
yazınız.
b) Bu cebirsel ifadeyi kullanarak arabanın 300 km gitmesi hâlinde deposunda kaç litre
benzin kalacağını bulunuz.

Cevap: a şıkkının çözümü için geçen zamana x dersek

42/7 = 100.x denklemi oluşur.

b şıkkını çözümü için ise

100 km de 7 litre benzin tüketiliyorsa

300 km de x litre benzin tüketilir diyelim.

300.7=100.x denklemi oluşur.

x= 21 litre benzin olarak cevabı buluruz.

Yukarıdaki altı veriden oluşan veri grubunun açıklığının 9 olabilmesi için ”Δ” yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

Soru: Yukarıdaki altı veriden oluşan veri grubunun açıklığının 9 olabilmesi için ”Δ” yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
5, 12, 6, 4, 8, Δ

Cevap: soruda verilen en küçük sayı 4 Bu durumda

4+9=13 yapar. Bu şekilde 13 sayısı gruptaki en büyük sayı da olduğuna göre

üçgen yerine gelebilecek en küçük sayı 13 tür.

Kumaş boyama kursuna giden Fatma, kalplerin bir kısmını pembeye

Soru: Kumaş boyama kursuna giden Fatma, kalplerin bir kısmını pembeye, kalanlarını ise sarıya boyamak istiyor. Buna göre boyamayı nasıl yaparsa pembe kalplerin sayısının sarı kalplerin sayısına oranı 8/7 olur?

Cevap: soruda verilenlere göre toplamda 30 adet boyama alanı vardır.

16 adet alanı pembe ye, geriye kalan 14 adet alanı da sarıya boyarsa

16/14 = 8/7 olarak istenilen cevaba ulaşmış oluruz.

Melek, Şekil-1’deki çıtayı uçurtma yapmak için Şekil-2’deki gibi K ve L olacak şekilde parçalara ayırıyor.

Soru: Melek, Şekil-1’deki çıtayı uçurtma yapmak için Şekil-2’deki gibi K ve L olacak şekilde parçalara ayırıyor. K çıtasının boyunun L çıtasının boyuna oranı 6/7 ise bu çıtaların boyları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: Sorudaki şıklara baktığımızda B şıkkı aradığımız cevaba uygun görünüyor.

Çünkü 6/7 oranını 3 ile genişletirsek 18/21 oranı olur.

Diğer şıklarda verilen oranlar 6 ve 7 sayısı için uygun değildir.