“Bora, bir bankada müşteri temsilcisidir. Geçen hafta 12 saatini

Soru: “Bora, bir bankada müşteri temsilcisidir. Geçen hafta 12 saatini müşteri ziyareti ile geçirdi. Haftada 35 saat olan çalışma süresinin geri kalan kısmını da bankada ve eğitim seminerlerinde geçirdi. Bankada ne kadar zaman geçirmiştir?” Bu problemi çözebilmek için hangi veriye ihtiyaç vardır?

Cevap: 12 saatini müşteri ziyareti ile geçirdiğine göre

35-12=23 saatini bankada ve eğitim seminerlerinde geçirmiştir.

Daha başka bilgi verilmediği için bankada geçirilen süreyi bulamıyoruz.

Eğitim semineride geçirilen ürede verilmeliydi ki bankada geçirilen üreyi bulabilirdik.

Bir lokantada 4 kişilik masalar bulunmaktadır. Ayakta kalan kişi ve

Soru: Bir lokantada 4 kişilik masalar bulunmaktadır. Ayakta kalan kişi ve masa sayısı verildiğinde lokantaya kaç kişinin geldiğini nasıl bulabilirsiniz? Açıklayınız.

Cevap: Masa sayısı ile bir masaya oturabilecek kişi sayısını birbiri ile çarpıp daha sonrasında çıkan sonucu ayakta kalan kişi ile toplamamız gerekiyor.

Yani (4.masa sayısı)+ ayakta kalan kişi

Serap, her gün okuldan döndükten sonra harçlığından kendisine kalan

Soru: Serap, her gün okuldan döndükten sonra harçlığından kendisine kalan bozuk parayı dolabın üzerindeki kavonozun içine atıyor. Bu hafta ne kadar biriktirdiğini merak ederek kavanozun içindeki bozuk paralarını sayıyor. Kavanozun içerisindeki 72 tane madenî paradan 18 tanesi 50, 5 tanesi 25, 7 tanesi 10, 12 tanesi 5 kr. ve geriye kalanlar da 1 kr.tur. Buna göre kavanozda kaç kuruş olduğunu bulunuz.

Cevap: Geriye kalan miktarı bulalım öncelikle

18+5+7+12=42 olur. 72-42=30 tane degeriye kalan yani 1 kr vardır.

Şimdi de tüm paraları toplayalım.

18.50+5.25+7.10+12.5+30.1

= 900+125+70+60+30

= 1185 kuruş olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Bir çiftçi ürettiği 60 kg çileği, 3 kg’lık ve 1 kg’lık poşetlere bölüyor.

Soru: Bir çiftçi ürettiği 60 kg çileği, 3 kg’lık ve 1 kg’lık poşetlere bölüyor. Çiftçi, 3 kg’lık ve 1 kg’lık poşetleri eşit sayıda kullanırsa her bir poşetten kaç tane kullanmış olur?

Cevap: Eşit sayıda kullanım olduğuan göre

3+1=4 kg olarak düşünebiliriz poşetleri

60/4=15 ten de gerekli olan poşet miktarını bulmuş oluruz.

Yani her iki poşetten de 15 er tane gereklidir.