Çınar ağaçlarını seven Mehmet 1. yıl 175 çınar fidanı dikti. 2. yıl bir önceki yıl diktiği fidanın 4 katı kadar fidan dikti.

Soru: Çınar ağaçlarını seven Mehmet 1. yıl 175 çınar fidanı dikti. 2. yıl bir önceki
yıl diktiği fidanın 4 katı kadar fidan dikti. Mehmet 2 yılda toplam kaç çınar fidanı
dikmiştir?

A) 775 fidan B) 875 fidan C) 975 fidan

Cevap: Mehmet 1. yıl 175 çınar fidanı dikti.

Mehmet 2. yıl 4×175= 700 çınar fidanı dikti

Mehmet toplamda ise 175 + 700 = 875 adet fidan dikmiştir.

Çiftçi Hüseyin Efendi günde 83 kilogram, eşi Emine Hanım günde 69 kilogram fındık toplar.

Soru: Çiftçi Hüseyin Efendi günde 83 kilogram, eşi Emine Hanım günde 69 kilogram fındık toplar. İkisi 5 günde toplam kaç kilogram fındık toplar?

A) 720 kilogram B) 740 kilogram C) 760 kilogram

Cevap: Çiftçi Hüseyin Efendinin 5 günde topladığı fındık miktarı 83×5=415 kg

Emine Hanımın 5 günde topladığı fındık miktarı 69×5=345 kg dır.

İkisi toplamda 415 + 345 = 760 kg dır

Şenay tanesi 2 TL olan kalemlerden 8 tane alır.

Soru: Şenay tanesi 2 TL olan kalemlerden 8 tane alır. Şenay kasiyere 20 TL verdiğine göre ne kadar para üstü alır?

A) 4 TL B) 3 TL C) 2 TL

Cevap: 8 tane kalemin fiyatı 2×8=16 TL yapar. Şenay kasiyere 20 TL verdiğine göre, geriye:

20 – 16 = 4 TL para üstü alır. Bu durumda doğru yanıtımız A seçeneğidir.

Serdar 83 cevizin 5 tanesini yer. Kalan cevizleri 5 arkadaşıyla eşit şekilde paylaşır.

Soru: Serdar 83 cevizin 5 tanesini yer. Kalan cevizleri 5 arkadaşıyla eşit şekilde
paylaşır. Buna göre her birine kaç ceviz düşer?

Cevap: Serdar 83 cevizin 5 tanesini yedikten sonra geriye 83 – 5 = 78 tane ceviz kalır. Bu kalan cevizleri de 5 arkadaşı ile paylaşırsa:

78 sayısı 5 e bölünmez. En yakın bölünen sayı 75 tir. O halde

\( \displaystyle\frac{75}{5}=15 \)​olur. Demek ki her bir arkadaşa 15 ceviz düşer.

Leyla Hanım’ın 3 ineği vardır. İneklerin her biri günlük 25 litre süt verir.

Soru: Leyla Hanım’ın 3 ineği vardır. İneklerin her biri günlük 25 litre süt verir. Leyla Hanım bu sütleri beşer litrelik şişelere doldurur. Buna göre Leyla Hanım bir günde toplam kaç şişe doldurur?

Cevap: Leyla Hanım’ın 3 ineği olduğuna göre ve her biri de günlük 25 litre süt verdiğine göre 3 ineğin bir gündeki verdiği süt miktarı:

3×25 = 75 litredir.

Leyla Hanım bu sütleri beşer litrelik şişelere doldurduğuna göre gerekli olan şişe sayısı:

\( \displaystyle\frac{75}{5}=15 \)​şişe gereklidir.