Ekok – Ebob Konu Anlatımı

E.B.O.B. – E.K.O.K.

A. ASAL SAYILAR
1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayılar denir.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sayıları 1 ile 20 arasındaki asal sayılardır.
• 2 den başka çift asal sayı yoktur.
• 0 ve 1 doğal sayıları asal sayı değildir.
• Bir sayının asal sayı olup olmadığını anlamak için küçükten büyüğe kendisinden önceki asal sayılara bölünüp bölünmediğini kontrol etmemiz gerekir.
Okumaya devam et “Ekok – Ebob Konu Anlatımı”

Türev İntegral Hesabı ve Analizi

TÜREV – İNTEGRAL HESABI VE ANALİZ

9.1    Türev ve integral uygulamaları

Giriş       

Kalkulüs matematiğin en geniş uygulama alanına sahip kollarından biridir. Şu anda geçerli Türk öğretim programları konunun soyut ve analitik yönlerini ortaya koyma eğilimi taşımaktadır. Burada yer alan etkinlikte, geniş kapsamlı ve çok pratik uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca, anlamaya yardımcı olması amacıyla temel teorik ifadeleri keşif niteliğiyle ortaya koyan birtakım uygulamalar da vardır. Bu sorunlar çeşitli düzeylerde zorluk dereceleri taşımaktadır.

Okumaya devam et “Türev İntegral Hesabı ve Analizi”

Fonksiyon ve Limit Konu Anlatımı

Bir Fonksiyonun Limiti

Tanım.

y = f(x)fonksiyonu x = a noktası civarında tanımlı bir fonksiyon olsun.Bu fonksiyonun, x in a ya yaklaşması (x àa) halinde limitinin b ye eşit olması (yàb) demek, istenildiği kadar küçük bir       e > 0 sayısı seçildikten sonra:

|x – a| < g

olduğu zaman

| f (x) – b| < e

olacak şekilde bir g = g (e)  pozitif sayının bulunabilmesi demektir.

Okumaya devam et “Fonksiyon ve Limit Konu Anlatımı”

Logaritma ve 1=0

KONU               :Logaritma Fonksiyonu

SORU                :”Kısmi integrasyon metodu ’ e uygulanırsa 1=0 elde edilir.Hata nerededir?”Açıklayınız…

 

LOGARİTMA  FONKSİYON’NUN TARİHSEL GELİŞİMİ

 

Kaynaklar;logaritmayı ilk kullananın John Napier(1550-1617)olduğunu göstermektedir.Napier

 

sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol ararken, önce Napier cetvelleri diye bilinen, üzerinde

Okumaya devam et “Logaritma ve 1=0”

Ayakkabı Numarandan Yaşını Hesapla

-ARKADAŞLAR AYAKKABI NUMARANIZI 5 İLE ÇARPIP ÇIKAN SAYIYA 100 EKLEYİN.
-BULDUĞUNUZ SAYININ 20 KATINI ALIN VE ELDE ETTİĞİNİZ SAYIYA 7 EKLEYİN.
-SONRA DOĞUM YILINIZI,EN SON ELDE ETTİĞİNİZ SAYIDAN ÇIKARIN.

DÖRT HANELİ BİR SAYI BULACAKSINIZ.İLK İKİ HANESİ AYAKKABI NUMARANIZ,SON İKİ HANESİYSE YAŞINIZ OLACAK
ARKADAŞLARINIZA DA SORUN BAKIN,AYNI ÇIKACAK…

Öklid Geometrisi Nedir?

Öklid eukleides olarak ansiklopedilerde geçer nokta parçası olmayan nesns çizgi genişliği olmayan uzunluk doğru üzerndeki noktalara göre düzgün yayılmış çizgi olarak tanımlanır öklid in tanımları arasında yüzey,düzlem,dik ve geniş,daraçılar doğruların dikliği ve paralelliği , üçgenler ve dörtgenler vardır. Öklidin 5 teoremi şudur :

1) verilen iki noktadan bir doğru geçer
2) sonlu bir nokta istenilen kadar uzatılabilir
3) merkez ve üzerindeki bir nokta verildiğinde bir çember çizilebilir
4) bütün dik açılar birbirine eşittir
5) iki doğruyu kesen bir doğru,bu iki doğru ile,aynı yanda toplamları ikli dik küçük iç açıdan oluşuyorsa,bu iki doğrunun uzantıları iç açılar toplamının iki dik açıdan küçük olduğu yanda kesişir

Öklid (MÖ 300)

Yunan matematikçisi. Gelmiş geçmiş matematikçiler içinde adı geometriyle en çok özdeşleştirilen kişidir. Öklid, geometri dünyasında kapladığı bu seçkin yerini kendisinin büyük bir matematikçi olmasından çok, geometrinin başlangıcından kendi zamanına kadar bilineni ‘Öğeler’ adını verdiği kitaplarında toplamasına borçludur. Öğeler, dilden dile çevrilmiş, yüzlerce kez kopya edilmiş, matbaanın icadından sonra da binlerce kez gözden geçirilmiş ve yeniden basılmıştır. Öklid derlemesinin tutarlı bir bütün olmasını sağlamak için, kanıt gerektirmeyen apaçık gerçekler olarak yukarıdaki beş aksiyomu ortaya koyar ve diğer bütün önermeleri (teoremleri) bu aksiyomlardan çıkarır.

Öklid geometrisi 19. yüzyılın başlarına kadar rakipsiz kaldı.Hatta 20. yüzyılın ortalarına kadar bile orta öğretimde geometri Öklid’in Öğeler’ine bağlı kalarak okutuldu.

Öklid’in yaşamı konusunda hemen hiçbir şey bilinmiyor. Önceleri bir yunan kenti olan Megara’da doğduğu sanıldıysa da, sonradan Megara’lı Öklid’in Öğeler yazarı İskenderiyeli Öklid’den yüzyıl kadar önce yaşamış bir felsefeci olduğu ortaya çıktı. Öğelerin yazarı Yunanlı olabileceği gibi. zamanının Yunan kolonisi İskenderiye’ye öğrenim görmek, sonrada hocalık yapmak için gelmiş bir Mısırlı’da olabilir.