4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Sınav

MEHMET AKİF İLKÖĞRETİM OKULU

4-B SINIFI 2.DÖNEM 1. MATEMATİK YAZILI SINAVI

ADI:                                   SOYADI:

S.1 Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz. (10 puan)

A)26A                                                              B)         K67

x   28                                                                   x       Y5

2128                                                                        1335

+ C3B                                                                  +      801

7448                                                                        9345

Devamı için tıklayın

4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Sınav

MATEMATİK 2.İMTİHANI

 

 

ADI SOYADI  :

SINIFI              :

NO                   :

 

 

1-  236>2?5   sayı ilişkisinin doğru olabilmesi için soru işaretinin yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

 

A)  3           B)4         C)5

 

 

2-  569  ?  965      sayı ilişkisinin doğru olabilmesi için soru işareti yerine hangisi konmalıdır?

 

A)  >            b)<             C)=

 

 

 

 

 

3-  X63    yandaki işlemde X işaretinin

– 1X6    yerine hangi sayı yazılmalıdır?

227

 

A)  3            B)4                 C)5

 

 

4-      İkinci sınıf ile üçüncü sınıf öğrencilerinin toplamı 46 kişidir. Üçüncü sınıf öğrencileri ikinci sınıftan 6 kişi fazla olduğuna göre ikinci sınıfta kaç öğrenci vardır?

 

A)   28            B)  29           C)  20

 

 

 

 

 

5-       Ali, bir kenarının uzunluğu 22 m olan kare şeklindeki bahçesinin etrafına 6 sıra tel çekmek istiyor. Kaç m tel gereklidir?

 

A) 500               B) 528             C) 529

 

 

 

6-      Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?

 

 

A)                      B)                   C)

 

 

 

 

 

7-

27m

 

34m

 

Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki arsanın etrafına 5 sıra tel çekmek istiyorum. Kaç metre tel gerekmektedir?

 

 

 

 

A) 601                B)106              C) 610

 

 

8-      13,15, ?,19,21……..sayı dizisinde  ?  yerine hangi sayı yazılmalıdır?

 

A)  17                    B)16                 C) 23

 

 

9- Ali ile Ayşe’nin yaşlarının toplamı 37  dir. Ali,Ayşe’den  7   yaş büyük olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır?

 

 

 

 

 

A) 13                 B)  14                 C)   22

 

10-Aşağıdakilerden hangisi küp prizmadır?

A)                                        B)

 

 

 

 

4. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Sınav

ADI SOYADI:                                                                                   TARİH:

SINIFI            :

NUMARASI  :

 

20……-20……EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 1.YAZILI SORULARI

 

1.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazın.

   300 075=

     20 100=

        1002=

    405008=

 

2.Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazın.

   Üç bin yirmi altı       =

   Yüz on bir bin on bir=

   Elli bin elli                =

   Dokuz bin üç yüz bir=

 

3.Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayın.

   555685 , 558685 , 57300 , 57302 , 558785

 

 

 

4.Ardışık iki çift sayının toplamı 86 dır.Büyük sayı kaçtır?

 

 

 

 

5.Aşağıdaki birimleri istenilen birimlere çevirin.

   5 km=………… m                                4300 mm= ……….. dm

 

 2 m 30 cm=…………. cm                     56000 m= ………….. hm

 

6. 3,0,8,4,1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı;

    a) En büyük beş basamaklı sayı  kaçtır?

  

    b) En küçük beş basamaklı tek sayı kaçtır?

 

7.Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyerek yazın.

    401020=

    

      35005=

 

8.Aşağıdaki sayı örüntülerinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

   a) 2 – 4 – 8 – 16 – ?                                      b) 4 – 8 – 7 – 14 – 13 –  ? – 25

 

9.Binler bölüğünde 57 , birler bölüğünde 16 olan doğal sayıyı yazın.

 

 

10.Aşağıdaki açıların çeşitlerini yazın.

 

3. Sınıf Matematik Testi Çöz

 

MATEMATİK TESTİ

 

1.   4 ekmeği 8 kişiye dağıtırsak bir kişiye ne kadar ekmek düşer?

A) yarım           B) çeyrek         C) bir ekmek     D) tam ekmek

 

2.  3 çeyrek + 1250 g + 2 yarım =…………

Yukarıdaki değerlerin toplamı kaçtır?

A)1 kilogram     B)2 kilogram     C)3 kilogram     D)4 kilogram

 

3.   250g+8000 g + 500 g + 2250 g =………….

Yukarıdaki verilerin toplamı kaç kg dır?

A) 11000 g        B) 10 kg           C) 11 kg           D) 12 kg

 

4. Yarım kilogramı 2 YTL olan pirincin 3 kilogramı kaç YTL eder?

A) 6 YTL           B) 10 YTL         C) 12 YTL         D) 18 YTL

 

5. Hamdin hoca elinde 5 kilogram kahveyle geldi.Bu kahvenin yarısını yarım kilogramlık poşetlere diğer yarısını da çeyrek kilogramlık poşetlere koyuyor. Bu durumda kaç poşet gereklidir?

A) 5  poşet       B) 10 poşet      C) 15  poşet     D) 20 poşet

 

6. Sadi hocanın 40 öğrencisi var.Her öğrenci yarım kilogram şeker getirirse kaç kilogram şeker olur?

A) 40  kg          B) 30  kg          C) 20 kg           D) 10 kg

 

7. Faysal hoca 6 çeyrek kilogram,Suzan hanım 6 yarım kilogram,Güler hanım 2 çeyrek kilogram,Sadi hoca 1000 g,Hamdin hoca 500 g ve Halil hoca 1500 g toz biber getirirse toplam kaç kilogram olur?

A) 6 kg             B) 7 kg             C) 8 kg             D) 9 kg

 

8.  Güler Hanım 8 yarım kilogram unun 1 kilogramını kovaya,2 yarım kilogramını poşete koyuyor,geri kalanıyla pasta yapıyor.Güler hanım pasta yapımında kaç kilogram un kullanıyor?

A) 2 kg                         B) 3 kg             C) 4 kg             D) 5 kg

 

9. Suzan hanım elindeki 8 çeyrek kilogram unun yarısını börek yapımında,kalan yarısını da baklava yapımında kullanıyor.Suzan Hanım baklava yapımında kaç gram un kullanmıştır?

A) 400              g          B) 500 g           C)  1000 g        D) 2000 g

 

10. 10 kilogram portakal 40 YTL ise 1 kilogram portakal kaç YTL’ dir?

A) 40  YTL        B) 10  YTL        C)  4  YTL          D) 400 YTL

Matematik Ders Araçları Nelerdir? Resimleri

Değerli Ziyaretçilerimiz, aşağıda matematik derslerinde kullanılan bazı araç gereçler ve resimleri bulunmaktadır. Matematikte başarıyı yakalamak isteyen her öğrencinin ihtiyaç duyacağı materyalleri görmek için sayfanın aşağısına inebilirsiniz.

İletki – Gönye

Döner Silindir

Kare Prizma

Köşegenli Küp

Dikdörtgen Piramit

Dikdörtgenler Prizması

Eşkenar Üçgen Prizma

Kesik Koni

Koni

 

Çok Yüzlüler ve Ara Kesitliler Konusu 8. Sınıf

ÇOK YÜZLÜLER

Yüzleri birer çokgensel bölge, ayrıt ve köşeleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar ve köşeleri olan cisimlere çok yüzlüler denir. Bir çok yüzlünün yüzeyi, yüzleri ile ayrıtlarının birleşiminden oluşur. Çok yüzlüler yüz sayılarına göre adlandırılır.Dört yüzlü,beş yüzlü gibi.
Herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasının tamamı, çok yüzlünün yüzeyinde (bir yüzünde) veyaiçinde kalıyorsa bu çok yüzlü dış bükey, aksi halde iç bükeydir.Su kanalı şeklindeki çok yüzlü cisimler iç bükeye, çatılı ev şeklindeki çok yüzlü cisimler dış bükeye örnektir.Yani iç bükey içe dönük,dış bükey dışa dönük olacaktır.
Tüm yüzleri ve tüm ayrıtları eş olan çok yüzlülere, düzgün çok yüzlü denir.Düzgün dört yüzlü,düzgün altı yüzlü,düzgün sekiz yüzlü,düzgün on iki yüzlü ve düzgün yirmi yüzlü şeklinde örnekleri vardır.Bu cisimlere platonik (platonic) cisimler denir.Filmlerde izlediğimiz pırlantalar,elmaslar,mücevherler birer düzgün çok yüzlü cisimlere örnektir.

kaynak: hayatnotu.com

Çok Küplüler Konusu 8. Sınıf

ÇOK KÜPLÜLER

Birden fazla birim küplerin meydana getirdiği şekillere çok küplüler denir.Çok küplülerle yapı oluştururken kodlar kullanılır.Bunlar D,L,Z,V,1,2,3 kodlarıdır.Kodların kullanımında kolaylık sağlamak için şekiller harflerle ve küp sayılarıyla eşleştirilmiştir.Etkinliklerde, aynı veya farklı türden 2, 3 ve en fazla 4 çok küplü kullanılır.Çok küplülerin kodları şekillerin dönüşümünde, yer değişiminde değişmez.Çok küplülerin en iyi gösterildiği yer izometrik kağıtlardır.

4’lü küp D

3 küpe 1 küp eklenirse L

2 tane 2’li küp uçlardan üst üste birleştirilirse Z

L’nin kısa tarafına 1 küp eklenirse V

1 birim küp 1

2 birim küp 2

3 birim küp 3

olarak kodlanır.