5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

Soru: 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Cevap: 5 sayının aritmetik ortalaması 18 ise toplam değeri;

5.18 = 90 olur.

Bu sayıların her biri 3 artırılırsa toplam değer de 3.5 = 15 artar

ve yeni toplam değer 90 + 15 = 105 olur.

Yeni aritmetik ortalama ise 105/5 = 21 olur.

Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır.

Soru: 25, 40, 45, 50, 20, 70, 49, 21, 40

Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır. Bu veri grubunun sırasıyla açıklığı ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 50, 40 B) 48, 42 C) 36, 63 D) 28, 60

Cevap: Açıklık değeri;

70 – 20 = 50 olur.

Aritmetik ortalama ise;

25 + 40 + 45 + 50 + 20 + 70 + 49 + 21 + 40 = 360 yapar.

360/9 = 40 oalrak aritmetik ortalama değerini buluruz.

Yukarıda verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti

Soru: 8, 15, 102, 4, 46, 59, ?

Yukarıda verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Cevap: Açıklığı bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartmamaız gerekiyor.

Açıklık 99 olarak verilmiş. En büyük sayı değeri 102 olduğuna göre

102 – 99 = 3 olarak sonucu buluruz.