Halit Bey Mevlana Müzesi’ni 1/30 oranında küçülterek müzenin maketini yapmayı planlıyor.

Soru: Halit Bey Mevlana Müzesi’ni 1/30 oranında küçülterek müzenin maketini yapmayı planlıyor. Ancak daha sonra maketin küçük olacağını düşünerek maketin boyunu 2 katına çıkarmak istiyor. Buna göre Halit Bey’in yeni durumda kullanması gereken oran kaç olur?

Cevap: Maketi 2 katına çıkarmak istediğine göre

1/30 x 2 = 1/15 kullanması gereken oran olur.

Saatte 360 km yol alan bir yüksek hızlı trenin saniyede 120 m yol alabilmesi

Soru: Saatte 360 km yol alan bir yüksek hızlı trenin saniyede 120 m yol alabilmesi için hızını saatte kaç km arttırması gerekir?

Cevap: 360 km = 360000 m yapar.

1 saat 3600 sn yapar.

360000 / 3600  = 100 m/sn yapar.

Bu durumda 100 m/sn hızdan 120 m/sn hıza çıkması için hızını 20 m/sn arttırması gerekiyor.

Bize km cinsinden sormuşlar.

20 metre=0,02 km yapar.

1 sn = 0,036 sn yapar.

Bu iki değerin birbirine bölümü de 72 km/sa olur.

Gülşah, ters ve düz ilmekler atarak atkı örmeye başlıyor. Ördüğü parçada,

Soru: Gülşah, ters ve düz ilmekler atarak atkı örmeye başlıyor. Ördüğü parçada, ters ilmeklerin sayısının düz ilmeklerin sayısına oranı 4/5 ‘tür. Buna göre Gülşah’ın ördüğü parçadaki düz ilmeklerin sayısının tüm ilmek sayısına oranı kaçtır?

Cevap: ters ilmeklerin sayısının düz ilmeklerin sayısına oranı 4/5 olduğuna göre

ters ilmeklerin sayısına 4k dersek düz ilmeklerin sayısı 5k olur.

Toplam ilmek sayısı da 4k + 5k = 9k olur.

düz ilmeklerin sayısının tüm ilmek sayısına oranı da 5k/9k = 5/9 olarak bulunur.

Halil 5 TL’sini, 50 kuruş ve 1 TL’lerden oluşacak şekilde bozduruyor. 1 TL’lerin sayısının

Soru: Halil 5 TL’sini, 50 kuruş ve 1 TL’lerden oluşacak şekilde bozduruyor. 1 TL’lerin sayısının tüm bozuk para sayısına oranı 3/7 ise 50 kuruşların sayısının 1 TL’lerin sayısına oranı kaçtır?

Cevap: 1 tl sayısına 3k diyelim, bu durumda tüm bozuk paraların sayısı 7k olur.

7k-3k=4k olarak ta 50 kuruşların sayısını bulmuş oluruz.

50 kuruşların sayısının 1 TL’lerin sayısına oranı 3k/4k=3/4 olarak cevabı buluruz.