Öğretmeni Elif’e bir araştırma ödevi vermiştir

Soru: Öğretmeni Elif’e bir araştırma ödevi vermiştir. Elif; bu ödevi yaparken birinci gün 37 sayfa, ikinci gün 44 sayfa kitap okumuştur. Üçüncü gün ise ikinci günden 10 sayfa daha fazla kitap okumuştur. Buna göre Elif üç gün boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap: Elif’in üç gün boyunca toplam okuduğu sayfa sayısını bulabilmek için üç günde okuduğu kitap sayılarını toplamamız gerekmektedir sevgili öğrenciler.

Birinci gün okuduğu sayfa sayısı 37

İkinci gün okuduğu sayfa sayısı 44

Üçüncü gün okuduğu sayfa sayısı 44 + 10 = 54 sayfadır.

Elif’in üç gün boyunca toplam okuduğu sayfa sayısı ise bu durumda

37 + 44 + 54 = 135 sayfadır.

Bir müzeyi birinci gün 135 ziyaretçi

Soru: Bir müzeyi birinci gün 135 ziyaretçi, ikinci gün birinci günden 68 fazla ziyaretçi, üçüncü gün ise ikinci günden 29 fazla ziyaretçi gezmiştir. Buna göre müzeyi üç günde toplam kaç ziyaretçi gezmiştir

Cevap: Müzeye gelen ziyaretçilerin toplamını bulabilmek için 3 günde gelen ziyaretçi miktarını toplamamız gerekmektedir.

Birinci gün ziyaretçi sayısı 135 kişi

İkinci gün ziyaretçi sayısı 135 + 68 = 203 kişi

Üçüncü gün ziyaretçi sayısı 203 + 29 = 232 kişi dir.

Üç günde gelen toplam ziyaretçi sayısı ise;

135 + 203 + 232 = 570 kişidir.

Bir okul bahçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenmiştir.

Soru: Bir okul bahçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenmiştir. Süslemede 115 tane kırmızı, 62 tane beyaz balon, kırmızı ve beyaz balonların toplamından 50 fazla da sarı balon kullanılmıştır. Buna göre toplam kaç tane balon kullanılmıştır?

Cevap: Kullanılan balon sayısını bulmak için kırmızı, beyaz ve sarı balon sayısını toplamamız gerekmektedir. O halde;

Kırmızı balon sayısı 115 tane

Beyaz balon sayısı 62 tane

Sarı balon sayısı 115 + 62 + 50 = 227 tane

Kullanılan toplam balon sayısı ise 115 + 62 + 227 = 404 tanedir.