Doğal Sayılarla Bölme İşlemi, 5. Sınıflar için

BÖLME  İLE İLGİLİ PROBLEMLER

1.Memur Mustafa Bey,fiyatı 540 TL olan televizyonu 9 eşit taksitle alıyor.Televizyona ödenen bir taksit kaç TL ‘dir?

ÇÖZÜM:

 

2.Murat ile Mehmet’in harçlıklarının toplam 100 TL’dir. Murat Mehmet ‘e 8 TL verirse paraları eşit oluyor. Mehmet ‘in harçlığı kaç TL’dir?

ÇÖZÜM:

Okumaya devam et “Doğal Sayılarla Bölme İşlemi, 5. Sınıflar için”

Çokgenler Konusu 5. Sınıf

5.SINIF MATEMATİK ÜNİTE -1

ÇOKGENLER-1

—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

OKGENLERİN ÖZELLİKLERİ

—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.

—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.

—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,

Sekizgen gibi.

Okumaya devam et “Çokgenler Konusu 5. Sınıf”

Doğal Sayılarla İşlemler – 4. Sınıf

0, 1, 2, 3, … , 50, … devam eden sayılara doğal sayılar denir.
Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.
n bir doğal sayı iken;
Çift doğal sayılar : 2
Tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir.
Sayma Sayıları
Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir.
S = {1, 2, 3, 4, 5, …}

Okumaya devam et “Doğal Sayılarla İşlemler – 4. Sınıf”

Geometrik Şekiller Konusu 4. Sınıf

NOKTA:Noktanın tanımı yoktur.Geometride en küçük yapı taşıdır.İki çizginin kesiştiği yer,kalemin ucu ,geometrik cisimlerin köşeleri noktaya örnektir.

—Nokta büyük harflerle gösterilir.

.A  noktası       .B  noktası

Noktanın Özellikleri

–Noktanın boyutu yoktur.

–Nokta iki çizginin kesiştiği yerdir.

–Düzlem ve yüzeyler de noktaların yan yana ve üst üste gelmesiyle oluşur.

Okumaya devam et “Geometrik Şekiller Konusu 4. Sınıf”

Matematik Bulmacası 8. Sınıf için

matematik bulmacasi ve cevapları
matematik bulmacasi ve cevapları
matematik bulmacasi ve cevapları

 

SORULAR:

1)Gerçekleşmesi birbirine bağlı olanyani birinin sonucu diğerini etkileyen iki olaya verilenisim.
2)Bir silindirin dikdörtgensel bir yüzey ile yatay şekilde kesişmesi sonucunda silindirin içinde oluşan cisim.
3)Bir dik üçgende bir dar açının karşısındaki dik kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğunaoranına verilen isim.
4)Bir üçgende bir köşeden karşı kenara dik bir şekilde indirilen doğru parçası.
5)Bir şeklin belli bir oranda büyültülmüşü yada küçültülmüşü ile oluşturulan örüntüye verilenad.
6)Bir kümenin elemanlarının birbirinden farklı her bir sıralanışına verilen isim.
7)Bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara verilen isim.
8)Küpün tüm yüzlerini oluşturan dörtgen.
9)Bir üçgende bir kenarın uzunluğunun diğer iki kenar uzunluğu toplamından küçükfarklarından ise büyük olduğunuanlatan terim.
10)Rasyonel olarak yazılamayan sayılara verilen isim.
11)Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğunun karesinindiğer iki dik kenar uzunluklarının karelerinin toplamına eşit olduğunu bulan ünlü matematikçi.
12)149162536… gibi karekökleri alındığında rasyonel sayı olan sayılara verilen isim.
13)Çok yüzlülerden eşkenar üçgen piramite verilen isim.
14)Düzgün dörtyüzlüdüzgün altıyüzlüdüzgün sekizyüzlüdüzgün oniki yüzlüdüzgün yirmiyüzlü gibi adına “5 katı cisim” de denilen düzgün çokyüzlülere verilen isim.
15)Üç boyutlu cisimleri düz bir yüzeyde iki boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan izdüşüme verilen ad.
16)Piramit veya konide uç noktaya verilen isim.
17)Matematikte <>≤≥ sembolleri ile yazılan ifadelere verilen isim.
18)Futbol topuportakal gibi şekle sahip cisimlere verilen ad.
19)Tabanı daireyan yüzeyi ise bir daire diliminden oluşmuş şekil.
20)Dikdörtgenler prizmasının ayrıt sayısı
21)Çözüm kümesi tüm reel sayılar olaniçerisinde değişken ve eşitlik bulunan ifadelere verilen isim.
22)Bir dik üçgende dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına verilen isim.

 

 

CEVAPLAR
Bulmacanın cevapları şöyle: 1)BAĞIMLIOLAY 2)DAİRE 3)SİNÜS 4)YÜKSEKLİK 5)FRAKTAL 6)PERMÜTASYON 7)HİPOTENÜS 8)KARE 9)ÜÇGENEŞİTSİZLİĞİ 10)İRRASYONEL 11)PİSAGOR 12)TAMKARESAYILAR 13)DÜZGÜNDÖRTYÜZLÜ 14)PLATONİK 15)PERSPEKTİF 16)TEPE 17)EŞİTSİZLİK 18)KÜRE 19)KONİ 20)ONİKİ 21)ÖZDEŞLİK 22)EĞİM