4,3Δ8 ondalık gösterimi onda birler basamağına yuvarlandığında

Soru: 4,3Δ8 ondalık gösterimi onda birler basamağına yuvarlandığında sayının yaklaşık değeri 4,3 olarak bulunuyor. Buna göre “Δ” yerine gelebilecek rakamları yazınız.

Cevap: Sayıyı onda birler basamağına yuvarladığımızda 4,3 olduğuna göre

3 rakamından sonraki rakam yani üçgen rakamı 5 ten küçük bir sayı olmalıdır.

O halde üçgen değerinin yerine gelebilecek sayılar

0, 1, 2, 3 ve 4 tür.

Ondalık gösterimi 23,502 olan sayıyı hangi basamaklara yuvarlarsanız

Soru: Ondalık gösterimi 23,502 olan sayıyı hangi basamaklara yuvarlarsanız sonuçları eşit çıkar? Eşit çıkma sebebini arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Arkadaşlar, soruda verilen değeri onda birler ve yüzde birler basamağına yuvarlarsak her iki sonuçta eşit olur.

Sayıyı onda birler basamağına yuvarlarsak 23, 500 olur.

Sayıyı yüzde birler basamağına yuvarlarsak 23,500 olur.

2014 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de hekim başına düşen kişi sayısı 572,911’dir.

Soru: 2014 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de hekim başına düşen kişi sayısı 572,911’dir. Türkiye’de hekim başına düşen kişi sayısını birler basamağına yuvarlayınız.

Cevap: Soruda verilen değerin birler basamağına yuvarlanması istenmiş. O halde sayının virgülden önceki son basamağına bakmak gerek.

Virgülden önceki son basamağındaki rakam 2 dir. Bu değerde 5 ten küçük olduğuna göre sayıyı 0 a indirmemiz gerekli.

Bu durumda cevabımız 570,911 olur.