Bir hayvanat bahçesinde 48 tavşan vardır. Maymunların sayısı, tavşanlardan 9 eksiktir.

Soru:  Bir hayvanat bahçesinde 48 tavşan vardır. Maymunların sayısı, tavşanlardan 9 eksiktir. Buna göre hayvanat bahçesindeki tavşan ve maymunların toplam sayısı kaçtır?

Çözüm:   Hayvanat bahçesindeki toplam hayvan sayısı sorulmuş.

Tavşan sayısı 48 adetmiş.

Maymun sayısı da tavşanlardan 9 adet eksik olduğuna göre

48 – 9 = 39 adette maymun vardır.

Toplam hayvan sayısı ise

48 + 39 = 87 adettir.

Bir tiyatro salonunda 85 koltuk vardır. Tiyatro başladığında koltukların 63 tanesi dolmuştur.

Soru:  Bir tiyatro salonunda 85 koltuk vardır. Tiyatro başladığında koltukların 63 tanesi dolmuştur. Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı yanlarındaki boşluklara yazınız.

a) Salonda kaç koltuk boş kalmıştır? ……………………………………………….
b) Soruyu hangi işlemle çözdünüz? ……………………………………………….
c) İşlemde hangi terim verilmemiştir? ……………………………………………….

Çözüm:   Salonda kaç koltuk boş kalmıştır? 

85 – 63 = 22 adet koltuk boş kalmıştır.

Soruyu hangi işlemle çözdünüz? Çıkarma işlemi ile çözdük

İşlemde hangi terim verilmemiştir? Boş kalan koltuk sayısı verilmemiştir.

 

 

 

Ayşe teyzenin bahçesine diktiği çiçeklerden 15 tanesi soldu. Geriye 20 çiçeği kaldı.

Soru:  Ayşe teyzenin bahçesine diktiği çiçeklerden 15 tanesi soldu. Geriye 20 çiçeği kaldı. Ayşe teyzenin bahçesine diktiği çiçeklerin say ısını bulunuz. İfadelere karşılık gelen çıkarma terimlerini yazınız.

Çözüm:   Ayşe teyzenin toplam çiçek sayısı sorulmuş.

15 tane çiçek solduğunda geriye 20 çiçek kalıyorsa

20 + 15 = 35 tane çiçeği varmış başlangıçta