6. Sınıf Açılar Konusu

açılar

açılar

Açılar Konusu

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın doğrusunun birleşmesi sonucu açılar oluşur. Bahsettiğimiz bu ışınların başlangıç noktası olan ortak uç, açının köşesini oluşturur. Meydana gelen açı, bulunduğu düzlemi iç bölge ve dış bölge olarak ikiye ayırır. Açının iç bölgesi dediğimiz alan açının kolları arasında kalan bölgedir. Bunun dışında bir de açının üzeri başka bir deyişle kendisi vardır. Bu iki bölgede bulunmayan noktalar açının üzerinde olur.

Okumaya devam et “6. Sınıf Açılar Konusu”

Çokgenler Konusu 6. Sınıf

çokgenler

çokgenler

Çokgenler Konusu

En az 3 kenarı olan aynı zamanda kapalı geometrik şekillere çokgen adı verilir. Çokgenlerin oluşumu  ikişer ikişer kesişen doğru parçalarıdır. Bir n gen ikişer ikişer kesişen n tane doğrudan meydana gelir. (n=4,5,6,….). Çokgenlerin isimleri kenar sayılarına göre verilir. Örnek verecek olursak; Üçgen, dörtgen, beşgen…

Bir çokgende bulunan bölgeler iç bölgesi ve dış bölgesidir. İçte sınırlı olan bölgeye çokgenin iç bölgesi adı verilir. Çokgeni oluşturan doğrular ile bunların dışında kalan bölgeye ise çokgenin dış bölgesi adı verilir. Eğer herhangi bir nokta çokgenin üzerinde alınırsa o nokta da çokgenin dış bölgesine ait olur.Köşe,açı ve kenar sayıları her çokgen için değişmez terimlerdir. Çokgenlerin okunması köşelerine gelen büyük harflerin isimlendirilmesiyle olur. Örneğin;  CDEF dörtgeni, LMN üçgeni.

Düzgün Çokgenler Tanım

Bütün açıları ve kenarları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen adı verilir. Örnek verecek olursak; kare,eşkenar üçgen,düzgün altıgen ve düzgün sekizgeni sayabiliriz.

Dikdörtgen düzgün çokgen diyemeyiz. Çünkü açıları eşit olsa bile kenarları birbirine eşit değildir.

Dik üçgene de düzgün çokgen diyemeyiz. Çünkü hem açıları hem de kenarları eşit değildir.

Paralelkenara da düzgün çokgen diyemeyiz. Çünkü onun da hem açıları hem de kenarları eşit değildir.

Köşegen tanım: Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen adı verilir.

Kare

Hem Kenar uzunlukları hem de açıları birbirine eşit olan çokgenlere kare adı verilir.

Karenin özellikleri şunlardır:

 1. Bütün açıları dik açıdır.
 2. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.
 3. Köşegenleri birbirine eş doğru parçalarıdır.
 4. Köşegenleri birbirine diktir.
 5. Köşegenler ait oldukları köşelerdeki açıların açı ortayıdır.
 6. Köşegenlerin kesişim noktası köşegeni iki eş doğru parçasına ayırır.

Dikdörtgen

İkikenarı kısa ve iki kenarı uzun olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit aynı zamanda açıları dik olan çokgene dikdörtgen adı verilir.

Dikdörtgenin özellikleri:

 1. Bütün açıları dik açıdır.
 2. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değildir.
 3. Köşegenleri birbirine eş doğru parçalarıdır.
 4. Köşegenleri birbirine dik değildir.
 5. Köşegenleri ait oldukları köşelerdeki açıların açı ortayı değildir.
 6. Köşegenlerin kesişim noktası köşegeni iki eş doğru parçasına ayırır.

6. Sınıf Eşlik ve Benzerlik Konusu

eslik

Eşlik ve Benzerlik Konusu

Aynı şekil ve ölçülere sahip olan, aralarından rastgele birinin çoğaltılan kopyalarına ya da üst üste geldiğinde çakışan şekillere eş şekiller adı verilir.

Biçimleri aynı olan,  açıları ve karşılıklı kenar uzunluklarının ölçüleri de birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler adı verilir.

Birbiriyle aynı biçim fakat farklı büyüklüklere sahip şekillere benzer şekiller adı verilir.

Yukarıdaki açıklamayı çokgenler açısından yaparsak; açıları eş ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan çokgenlere de benzer çokgenler adı verilir. Bahsettiğimiz bu orana da benzerlik oranı denir.Başka bir deyişle benzerlik bir şeklin belli oranlarda küçültülmüşü veya büyültülmüşü olarak söylenebilir.

Birbiriyle eş olan şekiller ayrıca birbirine benzerdir ve benzerlik oranları 1’dir. Fakat benzer şekiller eş kabul edilmezler.

Benzerliği değerlendirilen şekiller aynı özel sınıfa ait olmalıdırlar. Üçgenler üçgenlerle,dörtgenler dörtgenlerle, paralelkenarlar paralekenarlarla, beşgenler beşgenlerle kırşılaştırılmalıdırlar. izleyerek rahatınıza erişebilirsiniz.

6. Sınıf Örüntü ve Süslemeler Konusu

suslemeler

Örüntünün Tanımı

Kesin bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrarlanan ya da genişleyen şekil ve ya sayı dizisine örüntü adı verilir. Örüntüler, eş veya benzer çokgenler kullanılarak meydana gelirler.

Örnek verecek olursak, kağıt veya kartondan birbirine eşit bir çok üçgen şeklini keselim. Bunları kullanarak bulmaca gibi balık, kuş,ev,halı,dikdörtgen ve kare gibi farklı desenlerde yeni şekiller oluşturabilirsiniz. Bu işlemler sonucunda oluşturduğumuz yeni şekillere örüntü denir.

Süsleme Tanımı

Süsleme, bir düzlemin boşluk bırakılmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak biçimde döşenmesine denir.

Örüntü örneği oluşturulurken amaç öğrencilerin değişik materyaller kullanarak eş ve benzer çokgen modelleri ile örüntü oluşturmaları olmalıdır.

Üçgen, kare, dikdörtgen, düzgün altıgen ve düzgün sekizgen kullanılarak süsleme yapılabilir. Fakat beşgenle süsleme yapılamaz çünkü arada boşluklar kalacaktır.