Günde 3 defa dişlerini fırçalayan Ali, her fırçalayışta musluğu açık bırakmadığı için bir haftada

Soru:  Günde 3 defa dişlerini fırçalayan Ali, her fırçalayışta musluğu açık bırakmadığı için bir haftada tükettiği su miktarının % 30’unu tasarruf etmektedir. Haftada 700 litre su tüketen Ali bir haftada kaç litre su tasarrufu sağlamaktadır?

Çözüm:   soruda verilen günde 3 defa dişlerini fırçalamasını bir önemi yok.

bir haftada toplam tükettiği su miktarı 700 litreymiş ve bu 700 litrenin %30 u sorulmuş. O halde

700/100 = 7 yapar.

7 x 30 =210 litre olarak cevabı bulmuş oluruz.

Ayşe bir testin 3/4 ’ünü, Berk 0,45’ini, Ceyda % 55’ini Mehmet ise 2/5 ’sini aynı sürede cevaplamıştır.

Soru:  Ayşe bir testin 3/4 ’ünü, Berk 0,45’ini, Ceyda % 55’ini Mehmet ise 2/5 ’sini aynı sürede cevaplamıştır. Buna göre soruları en hızlı cevaplayan öğrenci kimdir?

Çözüm:   Soruları en hızlı cevaplayan öğrencinin kim olduğunu sormuşlar.

Ayşe: 3/4

Berk: 0,45 buda 45/100 e eşittir. sadeleştirirsek 9/20 yapar.

Ceyda: %55 miş bu da 55/100 e eşittir. sadeleştirirsek 11/20 yapar.

Mehmet: 2/5 olarak verilmiş.

Şİmdi, tüm öğrencilerin cevap sürelerini bulmuş olduk. Bu kesirli değerlerin payda kısımlarını ortak değerde eşitleyelim.  Pay kısmı büyük olan daha geç cevaplamıştır. O halde pay kısmı küçük olan kimse cevabımız da o kişidir.

Payda değerleri 4,20,20 ve 5 tir. Bu sayılar en yakın 20 de birleşir.

Son durumda

Ayşe 3/4 tü, 5 ile genişletirsek 15/20 yapar.

Berk: 9/20

Ceyda :11/20

Mehmet: 2/5 ti, 4 ile genişletirsek 8/20 yapar.

Pay kısmı en küçük olan Mehmet olduğuna göre soruyu en kısa sürede cevaplayan Mehmet tir.

Pınar 280 sayfalık kitabın % 25’ini okumuştur. Pınar kaç sayfa kitap okumuştur?

Soru:  Pınar 280 sayfalık kitabın % 25’ini okumuştur. Pınar kaç sayfa kitap okumuştur?

Çözüm:   Pınar’ın okumuş olduğu kitabın yüzde miktarı verilmiş ve bu değerin kaç sayfaya denk geldiği sorulmuş.

Toplam kitap sayfasını 100 e bölüp çıkan sonucu 25 ile çarparsak sonucu buluruz.

280 / 100 = 2,8 yapar.

2,8 x 25 = 70 sayfa kitap okumuştur.