Prizmalar 6. Sınıf Matematik

6. sınıf prizmalar konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir

Tabanları birbirine eş birer çokgensel bölge; yan yüzleri tabanlara dik birer dikdörtgensel bölge olan kapalı şekillere dik prizma denir.

Prizmalar tabanlarına göre adlandırılır. Tabanı; kare, dikdörtgen, üçgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare, dikdörtgen, üçgen,… prizma olarak adlandırılır. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan prizmaya diktörtgenler prizması denir.

Bir dik prizmanın yanal ayrıtının uzunluğu prizmanın yüksekliğine eşittir.

Dikdörtgenler Prizması

Tabanları dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya, dikdörtgenler prizması denir.

Kare Dik Prizma

Tabanları karesel bölge, yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya kare dik prizma denir.

Küp

Bütün ayrıtları birbirine eş olan prizmaya küp denir.

Hacim Hesapları

Dikdörtgenler prizmasının hacmi bir köşede birleşen üç boyutunun çarpımına eşittir.

Ayrıt uzunlukları a, b ve c birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi; H = a . b . c dir.

Dikörtgenler prizmasının hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin uzunluğunun çarpımına eşittir.

Kare Prizmanın Hacmi

Tabanı kare olan prizmaya kare prizma denir.

Kare dik prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Taban ayrıtları a, yüksekliği h olan kare prizmanın hacmi; H = a2 x h’dır.

“Prizmalar 6. Sınıf Matematik” için 2 yanıt

Bir cevap yazın