Romen Rakamları 3. Sınıf Matematik

R O M E N   R A K A M L A R I

 

Romen rakamlarını eski Romalılar yıllar önce kullanırlarmış. Hâlâ günümüzde de kullanılmaktadır. Romen rakamlarında basamaklar yoktur.
Bu yüzden işlem yapılması uygun değildir. Ayrıca Romen rakamlarında sıfır(0) da yoktur. Romen rakamları, saatlerde, takvimlerde, şube numaralarında ve yüzyılların yazımında kullanabiliriz.

 

“ 1 “ sayısı “ l “ rakamı; yan yana en çok 3 tanesi yazılabilir. Kendisinden büyük sayıların sağına yazılırsa toplanır, soluna yazılırsa çıkarılmış olur. Toplamak amacıyla 3, çıkarmak amacıyla 1 tane yazılır.

 

“ 5 “ sayısı          “ V “ rakamı; yan yana birden fazla yazılmaz. Kendisinden büyük rakamın sağına 1 tane yazılır, soluna yazılmaz.

 

“ 10 “ sayısı         “ X “ rakamı; yan yana en çok 3 tanesi yazılabilir. Kendisinden büyük sayıların sağına yazılırsa toplanır, soluna yazılırsa çıkarılmış olur. Toplamak amacıyla 3, çıkarmak amacıyla 1 tane yazılır.

 

.
.

 

Romen rakamlarının sağına kendinden küçük bir sayı geldiği zaman rakamları toplarız.

 

.
.

 

Romen rakamlarının soluna kendinden küçük bir sayı geldiği zaman, rakamları çıkarırız.

 

                    lV         5 – 1 = 4;                            lX         10 – 1 = 9

 

1) Aşağıdaki doğal sayıları Romen rakamları ile yazınız.

a) 3 = ………… e) 13 = ………

b) 5 = ………… f) 15 = …………

c) 6 = ………… g) 22 = …………

d) 8 = ………… h) 18 = …………

ı) 11= ………… i) 16 = ………….

 

 

2) Aşağıdaki Romen rakamlarını  doğal sayı ile yazınız.

a) III = ………… e) XVI = …………

b) IV = ………… f) XXI = …………

c) VI = ………… g) XIX = …………

d) XV = ……… h) XXX = …………

 

 

3) Aşağıdaki Romen rakamlarını  doğal sayılarla yazınız.

a) IX = ………… e) VII = …………

b) XX = ………… f) XVI = …………

c) XII = ………… g) XIII = …………

d) XVII = …………h) XIV = …………

 

 

4) Aşağıdaki sayı dizisini hangi Romen  rakamı ile tamamlayabiliriz?

a) II – IV – VI – VIII – ……………

b) I – III – V – VII – IX – …………

c) V – X – XV – ……………

d) III – VI – IX – XII – ……………

 

5) Romen rakamlarında “ V “ yan  yana kaç kez yazılabilir.

(………………………………………………)

 

6) Romen rakamlarında” I “ve” X”  rakamları yan yana kaç defadan fazla yazılamaz?

(………………………………………………)

 

7) Okunuşları verilen doğal sayıları  Romen rakamları ile yazınız.

 

6 = ……… 2 = ……… 11 = ……….
1 = ……… 7 = ……… 14 = ……

5 = ……… 9 = ……… 12 = ……..

10 = ……… 4 = …… 16 = ……..

3 = …….. 8 = …….. 13 = ……

15 = …….. 17 = ……. 19 = ……..

20 = …….. 18 = ………

 

8) Aşağıdaki Romen rakamları ile yazılan sayılardan hangisi en büyüktür?

a) XX     b) XlV          c) XVll

 

 

9) Aşağıdaki tarihlerin aylarını, örnek-teki gibi Romen rakamları ile yazınız.

1 Şubat 1990 – 1. II . 1990

23 Nisan 2010 – ……………………

16 Ağustos 1915 – …………………

29 Ekim 1923 – ………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.