s(A) = 3 + x ve s(B) = 15 – 2x olarak verilen A ve B kümeleri eşit kümeler ise x in değerini bulunuz.

Soru:  s(A) = 3 + x ve s(B) = 15 – 2x olarak verilen A ve B kümeleri eşit kümeler ise x in değerini bulunuz.

Cevap: Kümeler eşit olduğuna göre bizde eşitleyerek soruyu çözümleyelim.

3 + x = 15 – 2x

x+2x = 15 – 3

3x = 12

x = 4

Bir cevap yazın