Seda, İngilizce öğrenmek için her gün 2 fiil ve 5 nesne ezberlemektedir.

Soru: Seda, İngilizce öğrenmek için her gün 2 fiil ve 5 nesne ezberlemektedir. Bir haftanın sonunda Seda’nın kaç kelime ezberlediğini dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

Cevap: Bir günde 2 + 5 = 7 nesne ezberlediğine göre

7 günde 7.7=49 nesne ezberlemiş olur.

Bir cevap yazın