Bir düzlem içindeki bir eğriye dayanan ve bir d doğrusuna paralel olarak hareket eden bir doğrunun meydana getirdiği yüzeye silindirik yüzey denir.

Eğriye silindirin doğrultmanı ve d doğrusuna paralel doğrulara da silindirin anadoğrusu denir.

Bir silindirik yüzey ile anadoğruları kesen paralel iki düzlem tarafından sınırlanan cisme silindir denir.

Paralel düzlemlere silindirin tabanları ve iki düzlem arasındaki uzaklığa silindirin yüksekliği denir.

Anadoğrusu taban düzlemine dik olan silindire dik silindir denir.

Bir dikdörtgeni bir kenarı etrafında döndürerek silindir elde edebiliriz. Bu silindire dönel silindir denir.

silindir
silindir