Simetri Nedir?

ž
žTürk dil Kurumunun sözlüğünde iki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım diye geçen simetri aslen fransızcadan gelmektedir Kimyada ise simetri, bir molekülün bir eksen veya düzlem referans alınarak yapılan üç boyutlu açısal hareket sonucunda tekrar ilk halini alması özelliğidir

Sitemizden kocaeli escort bayan’larla tanışabilir kendileriyle arkadaşlık kurabilirsiniz.

žSponsorlu Bağlantılar
ž
ž
žSimetri, ilki, belirsiz bir mükemmelik veya güzeliği yansıtan, bir muntazamlık veya estetik olarak hoşa giden bir orantılılık ve Denge duygusu olarak ikincisi kesin ve iyi tanımlanmış biçemsel  sistemin kurallarına geometri, fizik vb. göre gösterilebilen veya ispat edilebilen bir denge ve orantılılık kavramı veya kendine benzeşme örneği olarak iki şekilde tanımlanır.

Sitemizden mersin escort‘lara göz atabilir ve görüşebilirsiniz.

ž
žAnlamların ayırt edilebilir olmalarına rağmen, bazı içeriklerde her iki anlamı da birbiriyle ilişkilidir ve koşut ele alınır simetrinin hassas tanımının değişik ölçüleri ve işlemsel tanımları vardır. Örnek olarak simetri değişik şekillerde gözlemlenebilir Geçen zamana nazaran, bir hacimsel ilişkiye istinaden, ölçeklendirme, döndürme ve aynalama gibi geometrik dönüşümler vasıtasıyla, diğer işlevsel fonksiyonlar vasıtasıyla düzenli bir desen ile kaplı yer döşemesi, vb, soyut nesnelerin durumu olarak bilimsel modeller, dil, müzik, ve hatta bilginin kendisi simetrik nesneler, bir kişi, kristal, desenli örtü, yer döşemesi veya molekül, ve hatta soyut bir nesne gibi bir özdek madde olabilir.
ž

Sitemizden gebze escort bayan’larla tanışabilir kendileriyle arkadaşlık kurabilirsiniz.

žSimetri üç farklı görüş açısında değerlendirilir. ilki, simetrilerin tanımlandığı ve tam olarak kategorize edildiği matematikdir. ikinci görüş simetriyi bilime ve teknolojiye göre tanımlar
ž