Sin Cos Tan Cot (210° – 225° – 240°)

Sin Cos Tan Cot (210° – 225° – 240°) değerleri kaçtır?

Sin 210° ⇒ -1/2

Cos 210° ⇒ -√3/2

Tan 210° ⇒ √3/3

Sin 225° ⇒ -√2/2

Cos 225° ⇒ -√2/2

Tan 225° ⇒ 1

Sin 240° ⇒ -√3/2

Cos 240° ⇒ -1/2

Tan 240° ⇒ √3

Bir cevap yazın