Sıvı Ölçü Birimleri İle İlgili Problemler 6.Sınıf Matematik

Sıvı Ölçü Birimleri İle İlgili Problemlerin ve çözümlü soruların olacağı bu yazımızda 6.Sınıf Matematik sıvı ölçme promlemleri çözeceğiz. Sorulara geçmeden konu tekrarı yapmak için Sıvı Ölçü Birimleri Konu Anlatımını inceleyebilirsiniz.

Soru:

4 kişilik bir aile, yanda verilen su faturasında görüldüğü gibi bir ayda 6 m³ su kullanmıştır. Buna göre bu ailede, bir ayda kişi başı kullanılan ortalama su miktarının kaç litre olduğunu bulalım.

Cevap:

Kullanılan ortalama su miktarı L cinsinden istendiği için öncelikle 6 m³ suyun birimini litreye çevirelim:
6 m³ = 6000 dm³ = 6000 litredir.
Şimdi de bir ayda kişi başı kullanılan ortalama su miktarını hesaplayalım:

\( \displaystyle\frac{6000}{4} = 1500 L’dir. \)

 

Soru: 

Aşağıda verilen akvaryum su ile doludur. Akvaryum kaç cL su ile doludur?

Cevap:

Soruda verilen uzunluklara göre hacmi bulalım arkadaşlar.

3 * 2 *4,5 = 6 * 4,5 = 27 dm³ olur. Bunu da cL ye çevirirsek;
27 dm³ = 27 L
27 L = 2700 cL olur.

 

Soru: 

Cemre, evlerindeki suyun kesilmesi üzerine 6 litrelik bir bidonla mahallelerindeki çeşmeye gider. Bu çeşmeden de çok az su aktığı için bidonu ancak 5 dakikada doldurabilir. Eve gittiğinde ailesine bu durumu anlatırken “Çeşmeden saniyede ortalama 20 santimetreküp su aktığı için bidonu çok
zor doldurdum!” der. Buna göre Cemre’nin, çeşmeden saniyede ortalama 20 santimetreküp su aktığını nasıl hesapladığını bulalım.

Cevap:

Cemre 5 dakikada 6 litre su akan bir musluktan 1 saniyede ortalama kaç cm3 su aktığını hesaplamıştır.
Bu nedenle 5 dakikayı saniyeye, 6 litre suyun birimini santimetreküpe çevirelim:

5 dk = 5 . 60 = 300 saniyedir.
6L = 6 dm³ = 6 . 1000 = 6000 santimetreküptür.

Şimdi de çeşmeden 1 saniyede ortalama akan su miktarını hesaplayalım:

\( \displaystyle\frac{6000}{300} = 20 ~cm^3 \)​tür.

 

Soru:

Aslı Hanım, aldığı 1,5 L şişe ayranı kare prizma şeklindeki sürahisine koyuyor. Sürahinin boyutları 10, 10, 20 cm olduğuna göre ayranın yüksekliğini bulunuz.

Cevap:

İlk önce sürahinin tüm hacmini bulalım;

10 * 10 * 20 = 100 * 20 = 2000 cm³ olur.

1,5 L = 1500 cm³ olduğuna göre ve sürahinin tamamı 2000 ise 1500 olan kısmı 3/4’ü olur.

20 * 3/4 = 60 / 4 = 15 cm olarak ayranın yüksekliğini bulmuş oluruz.

 

Soru:

45 litre süt, 500 mL’lik şişelere, şişeler tam dolacak şekilde dolduruluyor. Buna göre kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulunuz.

Cevap:

Şişeler, mL olduğu için süt miktarını da mL ye çevirelim.

45 L = 45000 mL yapar.
45000 / 500 = 90 şişeye ihtiyaç olduğunu buluruz.

 

Soru:

Yasin Bey’in arabasının benzin deposu 60 L benzin alıyor. Deponun kaç cm³ benzin aldığını bulunuz.

Cevap:

Yanıtı cm³ olarak istedikleri için benzin miktarını da cm³ cinsine dönüştürelim.
60 L = 60 m³ yapar.
60 m³ = 60000 cm³ olur arkadaşlar.

 

Soru:

Apartman yöneticisi Göksel Bey, sular kesildiğinde kullanabilmek için apartmanlarının su deposuna 24 000 L su koyuyor. Deponun şekli ve boyutları yandaki şekilde verildiğine göre depodaki suyun yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.

Cevap:

Deponun hacmini bulalım;

4 * 3 * 2 = 12 * 2 = 24 m³ olur.
24000 L = 24 m³ olduğuna göre deponun tamamı doludur.

Bu durumda suyun yüksekliği 2 m’dir.

 

Soru:

Şükrüye Hanım, bulaşıkları elinde yıkadığında 126 litre suya ihtiyaç duyuyor. Oysa bulaşık makinesi aynı miktarda bulaşığı 18 litre su ile yıkıyor. Buna göre Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında, makineye göre kaç kat su harcadığını bulunuz. Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında harcadığı suyun, makinenin harcadığı sudan ne kadar fazla olduğunu dL, cL, mL ve dm3 cinsinden yazınız.

Cevap:

Makine ile elde yıkama arasındaki oranı bulalım.

126 / 18 = 7 kattır.
126 – 18 = 108 L
108 L = 1080 dL
108 L = 10 800 cL
108 L = 108 000 mL
108 L = 108 000 m³ ise;
108 000 m³ = 108 000 000 dm³ olur.

 

Soru:

Bir bardak 200 mL sıvı aldığına göre 300 bardak kaç mL sıvı alır?

Cevap:

Verilen her iki değeride birbiri ile çarpmamız gerekiyor.

200 * 300 = 60000 mL sıvı alır.

 

Soru:

Osman Bey ve ailesi bir ayda 15 000 L su tüketiyor. Şehir suyunun metreküpü 80 kuruş olduğuna göre Osman Bey’in kaç lira su faturası ödeyeceğini bulunuz.

Cevap:

Suyun fiyatı metreküp cinsinden verildiği için su miktarını da metreküpe dönüştürelim.

15000 L = 15 m³ yapar.
80 * 15 = 1200 kuruş eder. Bu da 1200 kuruş = 12TL olur.

 

Soru:

Emine Hanım’ın kazanı 120 L su alıyor. Tarhana yapmak için Emine Hanım kazanın yarısına kadar ayran koymak istiyor. Hacmi 30 000 cm³ olan bakraçla kaç seferde Emine Hanım’ın kazanı yarısına kadar dolduracağını bulunuz.

Cevap:

Soruda yarı miktar istendiği için

120 / 2 = 60 L
60 L = 60 dm³ olur.

30 000 cm³ = 30 dm³
60 / 30 = 2 seferde doldurur.

 

Soru:

Hakan Bey, yağmur sularını değerlendirmek için bahçesine bir kenar uzunluğu 1 m olan yandaki gibi küp şeklinde, üstü açık bir depo koyuyor. Bir haftanın sonunda depoda bulunan göstergeye göre depodaki su yüksekliği 0,4 metre ise deponun tamamen dolması için kaç litre daha yağmur suyu gerektiğini bulalım.

Cevap:

Depodaki suyun yüksekliğinin 0,4 metre olduğu belirtilmekte ve deponun boş kısmının kaç litre su aldığı sorulmaktadır.
Bu durumda deponun yüksekliği 1 metre olup boş kısmın yüksekliği:

1 – 0,4 = 0,6 metredir.

Şekilde görüldüğü gibi deponun boş kısmını bir kare prizma gibi düşünürsek boş kısmın ne kadar su alabileceğini kolaylıkla hesaplayabiliriz.


V= 1 m . 1 m . 0,6 m = 0,6 m³ suyla deponun kalan kısmını doldurabiliriz.
Ancak bu miktar, litre cinsinden istendiği için 0,6 m³ suyun birimini litreye çevirelim:
0,6 m³ = 0,6 . 1000 = 600 dm³ = 600 L olarak bulunur

 

Soru:

2000 mL 300 cL kaç dm3 tür?

Cevap:

Soruda bizden cevabı dm³ cinsinden istediği için öncelikle verilen ölçüleri dm³ cinsinden yazalım.

2000 mL = 2 dm³ olur.
300 cL = 3 dm³ olur.
3 + 2 = 5 dm³ olarak buluruz.

 

Soru:

Litresi 1,7 TL olan sütün 400 cL’si kaç TL’dir?

Cevap:

Soruda verilen süt miktarını L ye çevirerek soruyu çözelim;

400 cl = 4 L yapar.
4 * 1,7 = 6,8 TL olarak buluruz.

 

Soru:

Fatma Hanım 0,35 m3 zeytinyağını 5 cL’lik şişelere koymak istiyor. Fatma Hanım’ın kaç şişeye ihtiyacı vardır?

Cevap:  

Soruda verilen zeytinyağı miktarını cL ye çevirerek soruyu çözelim;

0,35 m³ = 35000 cL yapar.
35000 / 5 = 7000 şişeye ihtiyaç vardır.

 

Soru:

İhsan, geometrik olmayan cisimlerin hacimlerinin nasıl ölçüleceğini merak etmektedir. Tam bunu düşünürken aklına harika bir fikir gelir. Hacmini ölçmek istediği taşı, Şekil-1’deki 300 mL kadar su doldurduğu dereceli kabın içine atar. Şekil-2’deki gibi taş suda battığında dereceli kaptaki su seviyesi 700 mL olduğuna göre taşın hacminin kaç santimetreküp olduğunu hesaplayalım.

Cevap:

Başlangıçta 300 mL olan su seviyesi, taşın suda batmasıyla 700 mL olmuştur.
Bu durumda 700 – 300 = 400 mL su yer değiştirmiştir.
Taşın hacmi, yer değiştirdiği suyun hacmine eşit olacağından
400 mL = 400 cm³ olarak bulunur.

 

 

Soru:

Bir günde 700 cm3 süt içen Mustafa bir ayda kaç litre süt içer?

Cevap:

Soruda verilen süt miktarını L ye çevirerek soruyu çözelim;

700 cm³ = 0,7 L yapar.
30 * 0,7 = 21 L süt içer.

Bir cevap yazın