t ≠ –1 olmak üzere ( t + 1 ) x 2 – 2 t x + t – 2 = 0 denkleminin diskriminantı

Soru: t ≠ –1 olmak üzere ( t + 1 ) x² – 2 t x + t – 2 = 0 denkleminin diskriminantı 16 ise t kaçtır?

Cevap: diskriminantı formülü Δ = b² – 4ac dir.

Bura da a = t+1,  b = -2t,   c= t-2 dir. Değerleri formülde yerine koyarsak

(-2t)² – 4.(t + 1).(t-2) = 16

4t² – 4.(t² – t – 2) = 16

4t² – 4t² + 4t + 8 =16

4t = 8 den t = 2 olarak buluruz.

Bir cevap yazın