12. Sınıf Matematik Performans Ödevi

12. Sınıf Matematik Performans Ödevi
12. Sınıf Matematik Performans Ödevi
12. Sınıf Matematik Performans Ödevi

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

SINIF DÜZEYİ

 

BEKLENEN BECERİLER

 

HAZIRLAMA SÜRESİ

 

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

SÜREKLİLİK  

12-B

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

14  KASIM 2013

21  KASIM 2013

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

Sevgili öğrenciler,

Bu görevde sizlerden:

Grafik üzerinde süreklilik

 

YÖNERGE:

Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Analitik düzlem üzerinde aşağıdaki şartları taşıyan bir grafik çiziniz.Grafik üzerinde

1)Limiti olan ve olamayan noktalar olsun.

2)Noktalardan birinde sağdan limit artı sonsuz soldan limiti  eksi sonsuz olsun.

3)Limiti olduğu halde sürekli olmadığı noktalar olsun

4)Hem limitsiz hem de süreksiz noktalar olsun

5)Renkli kalemler kullanabilirsiniz

6) Çalışmanızın raporunu hazırlayınız.

7)  Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

8)  Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

9)  Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

10)  Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi

(3)

İyi

(2)

Kabul edilebilir

(1)

İçerik Yeterliliği  Analitik düzlemde noktaları doğru ve düzgün yerleştirmiş limiti olan ve olmayan noktaları belirtmiş sürekli olan ve olmayan noktalara grafikte örneklemiş.  Söz konusu bilgilerin önemli bir kısmı hakkında grafikte yer vermiş eksikleri var. İstenen bilgilerin hepsine grafikte yer verilmemiş.
Görünüş  Araştırmasında son derece çarpıcı konunun anlaşılmasına katkı sağlayan görsel unsurlarla desteklemiş.

 

 Grafikteki bilgiler yeterli ancak görselliğe önem verilmemiş. Grafik düzgün çizilmemiş.
Kaynaklardan yararlanma  Çeşitli kaynaklardan araştırma yapılmış elde edilen bilgiler kullanılmış.

 

 Araştırmasında yararlandığı kaynaklar sayıca yeterli değil. Yararlandığı kaynaklar yetersiz
Zamanında teslim  

Çalışmasını istenen süre içersinde tamamlamış

 Çalışmasını istenen süre içinde tamamlamış. Çalışmasını istenen süre içinde tamamlayamamış.
Rapor yazma  Çalışmasını rapor hazırlama kurallarına uygun bir şekilde hazırlamış.

 

 Rapor eksik yazılmış. Rapor yazılmamış.

                                                                          TOPLAM :

 

Tübitak Olimpiyat Hazırlıkları Matematik Egzersiz Planı

Önceki konularımızda  matematik dersi ders dışı egzersiz planı başlığında yayınladığımız bu planı aramaların çokluğu sebebiyle Tübitak Olimpiyat Hazırlıkları Matematik Egzersiz planı adı altında tekrar yayınlıyoruz.

Ekte bulunan dosya ders dışı (TÜBİTAK) matematik yarışmaları ve proje hazırlama egzersiz çalışma planıdır…

 

Eksik bölümleri, öneri ve görüşlerinize göre hep birlikte düzenleyebiliriz…

 

Örneğin mart ayının üçüncü haftasına …..yazılsa, şu çıkarılsa bu eklense gibi…olimpiyat takımı çalıştıran arkadaşlarözellikle bu çalışmalarda önceki yıllara ait soruları  çözmek dışında neler yapıyorlar? Hangi kaynakları kullanıyorlar…onları nasıl yönlendiriyorlar…gibi…

Görüş bildirmek için sayfanın alt kısmında Yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

İndirmek için tıklayın.