9. Sınıf Matematik Yazılıya Çalışma Soruları

9. Sınıf Matematik Yazılıya Çalışma Soruları
9. Sınıf Matematik Yazılıya Çalışma Soruları
9. Sınıf Matematik Yazılıya Çalışma Soruları

9. SINIF MATEMATİK DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR.

1-) A={xϵZ , -3≤ x <2} kümesinin eleman sayısı kaçtır?

2-) A={a,b,c,2} kümesinin alt kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

3-) Alt küme sayısı 128 olan küme kaç elemanlıdır?

4-) 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

5-) Alt küme sayısı ile özalt küme sayısı toplamı 127 olan kümenin eleman sayısı kaçtır?

6-) A={1,3,5} ve  B={3,a,b,c}   kümeleri verilsin.

a-) AᴜB=?           b-) A∩B=?       c-) A-B=?      d-) B-A=?

7-) S(AᴜB)=11 ,  S(A)=7  ,  S(B)=8  ise

a-) S(A∩B)=?      b-) S(A-B)=?    c-) S(B-A)=?

😎 S(A-B)=7  , S(B-A)=8    ve    A∩B’nin alt küme sayısı 32 olduğuna göre;

a-) S(A)=?     b-) S(B)=?     c-) S(AᴜB)=?

9-) 34 kişilik bir turist kafilesinde 20 kişi almanca , 10 kişi fransızca 3 kişide hem almanca hemde Fransızca konuşabilmektedir.Bu kafilede almanca veya Fransızca konuşamayan kaç turist vardır?

10-) (x+4,y-5)=(9,13)  ise x+y=?

11-) A={x,y,z}  ,  B={1,2}   ise

a-) AxB=?      b-) BxA=?

12-) {x: -3≤x<5 , xϵR}  kümesine karşılık gelen aralık nedir? Sayı doğrusunda gösteriniz?

13-) 3x-5=7 denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

14-) 4(X-1)+3X=6X-3  denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

15-)  12X-5≥8X+3  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz sayı doğrusunda gösteriniz?

16-) 2X+1≤4X-3<2X+7  eşitsizliğini sağlayan X tamsayıları toplamı kaçtır?

17-) 7X+4≤5X+10  eşitsizliğini sağlayan X doğal sayılarının toplamı kaçtır?

18-) Aşağıdaki ifadelerin mutlak değerlerini bulunuz?

a-)|-5|=?             b-) |9|=?     c-)  |3-|=?      d-) |

19-) |X-4|=8  denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

20-) |X-3|≤ 4  eşitsizliğini sağlayan tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Lise Performans Ödevi Değerlendirme Formu

lise performans değerlendirme ölçeği
lise performans değerlendirme ölçeği
lise performans değerlendirme ölçeği

 

Aşağıdaki bağlantıda lise sınıfları için hazırlanmış performans ödevi değerlendirme ölçeğini bulabilirsiniz.

Formun altında 9/A, 9/B, 10/A, 10/B şeklinde devam eden sayfalar arasında geçiş yaparak listelerinizi oluşturabilirsiniz.

Sol üst kısma okulunuzun logosunu yapıştırarak çıktı alabilirsiniz.

Dosyayı paylaşan Gökhan Akçayır öğretmenimize teşekkür ederiz.

 

Tıkla