9. Sınıf Bileşik Önermeler – Konu Anlatımı

bileşik önermeler
bileşik önermeler
bileşik önermeler

Matematik hemen hemen her zaman hayatımızın bir parçası olmuştur.

Yaşanmış bir olaydan bir örnekle başlayalım;

Üniversiteyi bitirip lisans diplomasını almıştı. Şimdi sıra bir işe girmeye gelmişti. Bir ekomonist adayı olarak bir çok yere iş başvurusunda bulunuyor ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışıyordu.

Günlerden bir gün çalışabileceğini düşündüğü bir kuruma yaptığı başvuru kabul edildi. Sıra istenen belgeleri hazırlamaya gelmişti. O kadar çok belge istenmişti ki; lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı veya ehliyetin fotokopisi, bir yerde çalışıyorsa sosyal güvenlik kaydı… Ayrıca fotokopi olarak verilen belgelerin ancak ve ancak noter onaylı olması gerekiyordu.

İşte insan hayatı için bu denli önemli olan ancak ve ancak sözcüğü de matematiksel bir ifade değil midir?

Peki bu sözcüğün bileşik önerme konusuyla ilgili olabileceği konusuyla ilgili bir fikriniz var mı?

Matematikte iki veya daha fazla önermenin ve, veya, ise, ancak ve ancak gibi bağlaçlarla birbirlerine bağlanması sonucu elde edilen yeni önermelere bileşik önerme denir.

9. sınıf bileşik önermeler
9. sınıf bileşik önermeler

Şimdi de size verdiğim örnekten yola çıkarak ve bağlacını ve ve sembolünü kullanarak bileşik önerme oluşturalım. Oluşturduğumuz bu önermeyi doğruluk tablosunda gösterelim.

İstenen belgelerden biri lisans belgesinin aslı ve fotokopisiydi.

p ve q gibi iki önerme alalım;

p önermesi: lisans diplomasını getirir,

q önermesi: lisans diplomasının fotokopisini getirir, olsun.

Şimdi bu iki önermeyi ve bağlacı ile bağlayalım.

.
.

Lisans diplomasının hem aslını hem fotokopisini eklersem bu durumda sonuç doğru olur.

bileşik önerme
bileşik önerme

Çünkü bu belgelerin ikisi birden istenmektedir. Eğer belgelerden herhangi birisini veya ikisini eksik koymuş olsaydım sonuç yanlış olurdu. Ortaya çıkan bu durumu doğruluk tablosunda gösterebiliriz.

bileşik önerme
bileşik önerme

Şimdi de veya bağlacını ve veya sembolünü kullanarak bileşik önerme kuralım.

İstenen belgelerin bir diğeri nüfus cüzdanı veya ehliyetin fotokopisiydi.

p ve q olarak iki önerme alalım.

p = nüfus cüzdanının fotokopisini getirir.

q = ehliyetin fotokopisini getirir.

Bu iki önermeyi veya bağlacıyla bağlayalım.

.
.

Nüfüs cüzdanı veya ehliyetin fotokopisinin her ikisini veya herhangi birini koysak sonuç doğru olur. Nüfus cüzdanı veya ehliyetin herhangi birisinin fotokopisinin koyulmaması durumunda sonuç yanlış olur.

Aşağıda bu önermemizin doğruluk tablosunu inceleyebilirsiniz.

bileşik önermeler
bileşik önermeler

 

 

 

3. Sınıf Matematik Dersi Değerlendirme Soruları

1–   İki sayının farkı 36’dır. Eksilen sayıyı 16 artırırsak yeni fark kaç olur?

a– 16                         b-  20                   c- 52

     2-  Akşam ,akrep 8’in üstünde, yelkovan da 3’ün üstündeyse saat kaçtır?

a-     20.30              b-  20.15             c-  15.40

Okumaya devam et “3. Sınıf Matematik Dersi Değerlendirme Soruları”

5. Sınıf Matematik Proje Ödevi Konuları

 

……………………………  ORTAOKULU

5/…….  SINIFLARI  MATEMATİK  DERSİ  2.DÖNEM  PERFORMANS  GÖREVİ

 

PERFORMANS GÖREVİ KONUSU      : Çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplayalım.

PERFORMANS GÖREVİ AÇIKLAMASI: Sizden geometrik şekiller içinde yer alan üçgen, dikdörtgen

kare ve   parelelkenarı yapıp alan ve çevresini heplamanız isteniyor.

PERFORMANS GÖREVİ TESLİM TARİHİ: 15 Nisan 20…..

YÖNERGE   : Performans görevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

 1. Önce yararlanacağınız kaynakları belirleyiniz.
 2. Görev için gerekli olan araçları ve topladığınız bilgileri hazır hale getiriniz.
 3. Konu ile ilgili olarak aile büyüklerinden, öğretmenlerden, okul ve ilçe kütüphanesinden, internetten yazılı, sözlü ve resimli kaynak araştırmasında yararlanabilirsiniz.
 4. Ders araçlarını kullanarak çokgenlerle ilgili çalışmalarınızı renkli kağıtlarla oluşturunuz.(kenar uzunlukları en az 5cm olmalı )
 5. Hazırladığınız şekilleri 50×70 kartona orantılı olarak yapıştırınız.
 6. Bu şekillerin adlarını üstlerine  kenar uzunluklarını uygun yerlere yazınız. Çevresini ve alanını hesaplayıp altına yazınız.
 7. Performans göreviniz aşağıda verilen değerlendirme ölçeği ile değerlendirileceğini biliniz.
 8. Çalışmalarınızı bir dosya halinde 29 nisan 20……. tarihinde teslim ediniz.
 9. Başarılar dilerim…
 10. DEĞERLENDİRME FORMU
 11. Öğrencinin Adı Soyadı :
 

Kategoriler

Ölçütler ve Puanlama

Kazanılan Puan

4

3

2

1

Öğretmen

Ödevlerin Tamamlanması

Ödevin tüm bölümleri tamamlanmış. Ödevin çoğu bölümleri tamamlanmış. Ödevin yarısı yapılmış. Ödevin yarısından azı yapılmış.  

Doğruluk

Ödevin tüm bölümleri doğru yapılmış. Ödevin çoğu bölümü

Doğru yapılmış.

Ödevin yarısı doğru yapılmış. Ödevin yarısından azı doğru yapılmış.  

Bilgi Verme

Ödevin tamamen anlaşılarak yapıldığı görülüyor. Ödevin büyük bir kısmının anlaşıldığı görülüyor. Ödevin ancak birazı anlaşılmış. Ödev hiç anlaşılmamış.  

Yazı Güzelliği

Ödev tamamen okunaklı bir yazıyla yazılmış. Ödevde bir iki okunaksız kısım var. Ödevin bazı bölümleri okunaksız yazılmış. Ödevin tamamına yakını okunaksız yazılmış.  

Harcanan Zaman ve Emek

Ödeve çok fazla emek ve zaman verilmiş. Ödeve yeterince emek ve zaman verilmiş. Ödeve biraz zaman ve emek verilmiş. Ödeve çok az zaman ve emek verilmiş.  

Düzen ve Temizlik

Ödevin tamamı düzenli ve temiz. Ödevin bir iki yerinde düzensizlik ve karalama var. Ödevin bazı yerlerinde düzensizlik ve karalama var. Ödevin çoğu yerinde düzensizlik ve karalama var.  

Zamanlama

Ödev zamanında teslim edildi. Ödev biraz geç teslim edildi. Ödev çok geç teslim edildi. Ödev kabul edilemeyecek kadar geç teslim edildi.  

 

Toplam

 
 1.      Not (Alınan Puan / Alınabilecek En Yüksek Puan x 100) :