3. Sınıf Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi

ÇIKARMA TERİMLERİ

-EKSİLEN

-ÇIKAN

-FARK(KALAN)

(-) ÇIKARMA İŞARETİ

 

ÇIKARMA İŞLEMİNDE KURALLAR

1)Çıkarmada eksilen sayı büyük, çıkan sayı küçüktür.

2)Çıkarmanın değişme özelliği( sayıların yer değiştirmesi) yoktur.

3)Küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz.

4)Eksilen sayı her zaman çıkan sayıdan büyük olmalıdır.

5) Çıkarma işleminde basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır.

6)Her basamağın farkı o basamağın altına yazılmalıdır.

 

çıkarma
çıkarma

 

çıkarma
çıkarma