Problem Kurma Ve Çözme 3. Sınıf Matematik

.
problem kurma
problem kurma

 

Damla ile annesi pazara gider ve alışveriş yaparlar. Yaptıkları alışverişle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

PR: 1) Damlalar, 2 kilogram elma, ile 1 kilogram muz aldılar. Damlalar kaç lira para harcadı?

 

PR: 2) Damlalar, birer kilogram patlıcan, şeftali ve üzüm aldılar. Damlalar kaç kuruş harcadılar?

 

PR: 3) Damlalar, pazardan 2 kg muz, 2 kg elma ve 1 kg şeftali almış olsalar kaç lira harcamış olurlardı?

 

PR: 4) Damlalar, pazardan 2 kg üzüm, 2 kg kiraz, 2 kg da patlıcan almış olsalardı kaç lira para harcamış olurlardı?

 

PR: 5) Buraya bir problem de sen kur ve çözümle.

 

.
.

 

Osman ile ailesi mağazaya gider ve alışveriş yaparlar. Yaptıkları alışverişle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız
PR: 1) Osman ve ailesi mağazadan pantolon, gömlek ve ayakkabı aldılar. Osmanlar kaç lira para harcadılar?

 

PR: 2) Babası Osman’a gömlek, mont pantolon ve ayakkabı aldı. Babası Osman için kaç lira harcamıştır?

 

PR: 3) Babası Osman’a 1 ayakkabı, Onur’a 1 Mont, annesine 1 etek ve kendisine 1 pantolon aldı. Osman’ın babası mağazaya kaç lira ödemiştir?

 

PR : 4) Osmanlar mağazadan yukarıdaki giyeceklerin her birinden birer tane alsalardı kaç lira öderlerdi?

 

PR : 5) Mağazadan 1 pantolon, 1 mont ve 1 gömlek alan bir kişi alışveriş için kaç lira harcamış olur?

 

PR : 6) Bir problem de sen kurup çözümünü yapar mısın?

3 Farklı Rakam Kullanarak Doğal Sayılar Oluşturma

.

ÜÇ FARKLI RAKAM KULLANARAK DEĞİŞİK SAYILAR OLUŞTURMA

 
4,0,5 rakamları ile üç basamaklı değişik sayılar oluşturalım.

 

  • En büyük doğal sayıyı oluşturmak için verilen rakamlar büyükten küçüğe doğru yazılır. “540” Verilen rakamlarda “0” varsa birler basamağına yazılır. “540”
  • En küçük doğal sayıyı oluşturmak için verilen rakamlar küçükten büyüğe doğru yazılır.”405”
    En küçük sayıyı oluştururken “0” ikinci rakam olarak yazılır. “405”

 

.
.

 

2.Aşağıda istenilen üç basamaklı doğal sayıları boşluklara yazınız.

 

Yüzler basamağındaki rakamı 5 olan 3 basamaklı doğal sayıların

a) en küçüğü= ………

b) en büyüğü= ………..

 

Basamaklardaki rakamları farklı olan 3 basamaklı doğal sayıların

a) en küçüğü= …………

b) en büyüğü= ………..

 

Basamaklardaki rakamları aynı olan 3 basamaklı doğal sayıların

a) en küçüğü= …………

b) en büyüğü= ………..

 

Onlar basamağındaki rakamı 0 olan 3 basamaklı doğal sayıların

a) en küçüğü= …………

b) en büyüğü= ………..

İleriye Doğru Ritmik Sayma 3. Sınıf Matematik

3. sınıf ritmik sayma etkinlikleri

Aşağıdaki noktalı yerlere doğru ise “D”, yanlış ise ”Y” yazınız.Yanlışsa Doğrusunu karşısına yazınız.
…… 1. 0,2,4,6,8 rakamları tek rakamlardır. …………………………
…… 2. 307 doğal sayısı çift doğal sayıdır. ………………………..
…… 3. 202 doğal sayısı yirmi iki diye okunur. ……………………..
…… 4. 570 doğal sayısı çift doğal sayıdır. ……………………………
…… 5. 805 doğal sayısının onlar basamağındaki rakam 5”dır…………………
…….6. 300 doğal sayısında 3 yüzlük vardır. ………………………….
…….7. 381 sayısına en yakın onluk 370’dir. …………………………….
…….8. 175 > 295 ifadesi doğrudur. ……………………….
…… 9. 304 sayısında “0” onluk vardır. ……………………………
…… 10. 6 yüzlük 6 birlikten oluşan sayı 66’dir. ……………………

 

AŞAĞIDAKİ NOKTALI YERLERE UYGUN İFADELER VE SAYILAR YAZINIZ.
1. 28– 33 – 38 – ? – 48 – 53 – ? – 63 ritmik saymada ? işareti yerlerine …… – …… sayıları yazılmalıdır.
2. 19 sayısı Romen rakamları ile ……….. şeklinde yazılır.
3. 6 yüzlük,8 birlikten oluşan sayı………… dir.
4. 3 yüzlük,0 onluk,7 birlikten oluşan sayı ………. dir.
5. 415 >305 ifadesi 415 …………………305 diye okunur.
6. 200 ile 210arasındaki tek doğal sayılar …..-, …..- , …-,…..’dir.
7. Yüzlükleri,onlukları aynı olan iki doğal sayıdan,birliklerin sayısı………olanı diğerinden büyüktür.
8. 7,0,1 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en büyük doğal sayı……….dır.
9. 5,1,0 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en küçük doğal sayı……….dır.
10. 12,10,15,13,18,16,21 örüntüsünün kuralı ……………,…………….’dır.
11. 9,13,10,14,11,15,12,16 örüntüsün kuralı ……………,…………….’dır.
12. 61,65,69,73,77,80,85 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı………….. sayısıdır.
13. 74,80,86,91,98 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı………….. sayısıdır.
14. 793 sayısını onlar basamağındaki 9’un basamak değeri ………’dir.
15. 6 yüzlük,3 birlikten oluşan sayı ………………’dir.

 

3. sınıf ritmik sayma etkinlikleri
3. sınıf ritmik sayma etkinlikleri

 

Aşağıdaki noktalı yerlere doğru ise “D”, yanlış ise ”Y” yazınız.
…… 1. 0,2,4,6,8 rakamları çift doğal sayıdır.
…… 2. 307 doğal sayısı iki basamaklı doğal sayıdır.
…… 3. 88 doğal sayısı seksen sekiz diye okunur.
…… 4. 1,3,5,7,9 rakamları tek doğal sayıdır.
…… 5. 925 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam 2”dır.
…….6. 20 tane onluk,2 yüzlük eder.
…….7. 265 sayısına en yakın onluk 270’dir.
…….8. 85 > 95 ifadesi doğrudur.
…… 9. 304 sayısı tek doğal sayıdır.
…… 10. 4 yüzlük 5 birlikten oluşan sayı 450’dir.

 

Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeler ve sayılar yazınız.
1. 20 – 26 – 32 – ? – 44 – 50 – ? – 62 ritmik saymada ? işareti yerlerine …… – …… sayıları yazılmalıdır.
2. 16 sayısı Romen rakamları ile ……….. şeklinde yazılır.
3. 4 yüzlük,8 birlikten oluşan sayı…………dir.
4. 5 yüzlük,5 onluk,5 birlikten oluşan sayı ………. dir.
5. 215 >195 ifadesi 215 …………………195 diye okunur.
6. 170 ile 180 arasındaki çift doğal sayılar …..-, …..- , …-,…..’dir.
7. Yüzlükleri,onlukları aynı olan iki doğal sayıdan,birliklerin sayısı çok olanı diğerinden ………………..tür.
8. 6,0,5 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en büyük doğal sayı……….dır.
9. 3,7,0 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en küçük doğal sayı……….dır.
10. 12,17,14,19,16,21,18 örüntüsünün kuralı ……………,…………….’dır.
11. 8,12,10,14,12,16,14,18 örüntüsün kuralı ……………,…………….’dır.
12. 11,15,19,23,26,31,35 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı………….. sayısıdır.
13. 24,32,40,49,56,64 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı………….. sayısıdır.
14. 783 sayısını onlar basamağındaki 8’in basamak değeri ………’dir.
15. 5 yüzlük,2 birlikten oluşan sayı ………………’dir.
16. 305 < 315 ifadesi 305 …………………315 diye okunur.
17. 605 sayısının onlar basamağındaki rakam ……… ‘dır.
18. Üç basamaklı en büyük doğal sayı ………..’dır.
19. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı ……….’dır.
20. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı ……….’dır