4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2020

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için örnek soruları aşağıda görebilirsiniz.

Soru: Bir karınca, evine ulaşmak için varacağı yolun 7/11’sini gitmiştir. Karıncanın evine ulaşabilmesi için geriye yolun kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: Yolun tamamı 1 dir arkadaşlar. O halde 1 den 7/11 i çıakrtırsak

1 – 7/11 = (11-7)/11 olur

Bu da 4/11 yapar. O halde geriye yolun 4/11 i kalmıştır.

 

Soru: Sarp, teyzesinin yapmış olduğu kurabiyenin önce 1/8’ini daha sonra 3/8’ünü yemiştir. Kurabiyenin kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: İlk önce kurabiyelerin yenen miktarını bulalım

1/8 + 3/8 = 4/8 yapar. Bunuda 1 den çıkartırsak

1 – 4/8 = 4/8 i kalmıştır

 

Soru: Bir çiçekçi, çiçeklerin önce 6/12’sını, daha sonra 2/12’sini satmıştır. Çiçekçi, çiçeklerin kaçta kaçını satmıştır?

Cevap: Satılan çiçek miktarlarını toplarsak

6/12 + 2/12 = 8/12 olur. O halde çiçeklerin 8/12 si satılmıştır.

 

Soru: Bir ilkokulda yapılan ankete 240 öğrenci katılmıştır. Anket sonuçlarına göre 240 öğrencinin 3/6’ü, her gün süt içtiğini söylemiştir. 2/6’si haftada 4 gün süt içtiğini, 1/6’i ise haftada 2 gün süt içtiğini söylemiştir.

a) Ankete göre her gün süt içenlerle haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı kaçtır?

b) Haftada 2 gün süt içenlerin sayısı kaçtır?

c) Her gün süt içenlerin sayısı, haftada 2 gün süt içenlerin sayısından kaç fazladır?

Cevap: Her bir şıkkın cevabını sırasıyla yapalım.

a şıkkı için; Her gün süt içen öğrenci sayısı 240×3/6 = 120 kişi

haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı 240×2/6 = 80 kişidir.

b şıkkı için; haftada 2 gün süt içenler 240×1/6 = 40 kişidir.

c şıkkı için; Her gün süt içen öğrenci sayısını 120 bulmuştuk.

haftada 2 gün süt içenlerin sayısını da 40 bulmuştuk.

O halde bunların farkı 120 – 40 = 80 öğrencidir.

 

Soru: Müge, 160 sayfalık kitabın birinci gün 2/10’sini, ikinci gün 4/10’ünü okumuştur. Müge’nin kaç sayfa kitap okuduğunu bulunuz.

Cevap: Okunan kitabın toplam miktarını bulalım

2/10 + 4/10 = 6/10 olur.

O halde Müge, kitabın 6/10 unu kadarını okumuştur.

 

Soru: Bir aile, bahçesinde yetiştirdiği 380 adet mısırın ilk gün 3/20’ünü, ertesi gün 7/20’sini pazarda satmıştır. Ailenin satmadığı ne kadar mısır kaldığını bulunuz.

Cevap: Satılan mısır miktarını bulalım.

3/20 + 7/20 = 10/20 olur. Dikkat ederseniz mısırların yarısı satılmış.

O halde ben toplam mısır miktarını 2 ye bölersem satılmayan miktarı bulmuş olurum.

380/2 = 190 adet mısır satılmamıştır.

 

Soru: Bir okulda derslerin başlama saati 08.40’tır. Her ders 40 dakika sürmektedir. Teneffüs araları ise 10 dakikadır. Buna göre 3. ders saat kaçta başlayacaktır?

Cevap: 1. ders saat 08:40 ta başlamıştır.

40 dakika ders sonrası saat 09:20 olur. 10 dakikada teneffüs olunca saat 09:30 olur ve

2. ders 09:30 da başlamış olur. 40 dakika ders sonrası saat 10:10 olur. 10 dakika teneffüs sonrası saat 10:20 olur

ve 3. ders 10:20 de başlamış olur.

 

Soru: Meltem, her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaktadır. Meltem 1 hafta sonunda kaç dakika yürümüş olur?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Meltem’ in toplam yürüyüşü 45×7 = 315 dakika yapar.

 

Soru: Aynı alana bırakılan tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış süreleri belirlenmiştir. Tavşan hedefe 2 saat 16 dakikada, kaplumbağa ise 216 dakikada varmıştır. Buna göre tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış sürelerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.

Cevap: 2 saat 16 dakikanın ne kadar dakika yaptığını bulalım arkadaşlar.

2 saat = 2×60= 120 dakika yapar.

120 + 16 = 136 dakika Tavşan’nın varış süresidir.

Kaplumbağanın varış süresi de 216 dakika olduğuna göre

216 – 136 = 80 dakika yapar. Demek ki tavşan, kaplumbağadan 80 dakika daha önce varmış olur.

 

Soru: Bir insan, bir dakikada ortalama 17 kez nefes almaktadır. 180 saniyede alınacak ortalama nefes sayısını bulunuz.

Cevap: 180 dakika, 180/60 = 3 dakika yapar.

bir dakikada ortalama 17 kez nefes aldığına göre

3 dakika da 3×17 = 51 kez nefes alınır.

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2020

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için örnek soruları aşağıda görebilirsiniz.

Soru 1) 67460 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

Cevap:sorudaki 5 basamaklı sayıda 2 adet 6 sayısı vardır.

1 tanesi 10.000 ler basamağında olduğu için buradan 60.000 değeri gelir.

Diğeri ise onlar basamağında olduğu için buradan da 60 değeri gelir.

Toplamda ise 60.060 olarak basamak değerlerinin toplamını buluruz.

 

Soru 2) 6 birlik + 4 onluk + 5 yüzlük +3 on binlik kaç yapar?

Cevap:  soruda verilenlerin basamak değerlerini sırasıyla yazarsak

6 + 40 + 500 + 30.000 olur.

Bu sayıların toplamı ise 30.546 olur ve yanıtı buluruz.

 

Soru 3) 930 + 220= B + 930 işleminde B yerine hangi sayı yazılmalıdır?

Cevap:  Eşitliğin her iki tarafında da görüleceği üzere 2 adet sayı vardır.

Her iki tarafta da 930 sayısı olduğuna göre, her iki tarafta  220 sayısı da olmalıdır. O halde B nin değeri 220 dir.

 

Soru 4) Çarpımları 960 olan iki doğal sayıdan biri 30 ise diğeri kaçtır?

Cevap: Bilinmeyen sayı değerine A diyelim. O halde

A x 30 = 960 olmalıdır. Buradan da

960/30 dersek cevabı 32 olarak buluruz.

Demek ki soruda verilen sayılar 30 ve 32 imiş.

 

Soru 5) Kitapçı dan 2019 yılı basımı olan aldığım kitabı, her gün bir öncekinin iki katı olacak şekilde okuyarak dördüncü günün sonunda bitirdim. İlk gün 11 sayfa okuduğuma göre, almış olduğum bu kitap kaç sayfadır?

Cevap:  İlk gün okunan sayfa sayısı 11 olarak verilmiş.

ikinci gün 11×2 = 22 sayfa okumuş olur.

üçüncü gün 22×2 = 44 sayfa okumuş olur.

dördüncü gün 44×2 = 88 sayfa okumuş olur.

Toplamda ise 11 + 22 + 44 + 88 = 165 sayfa kitap okumuş olur.

 

Soru 6) Bir bölme işleminde; bölüm 7, bölen 9 ve kalan 5’tir. Bölünen kaçtır?

Cevap:  Bölme işleminde ki formülümüzü yazarsak

Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan  , soruda verilen değerleri yazarsak

Bölünen = 9 x 7 + 5

Bölünen = 68 olarak cevabı buluruz.

 

Soru 7) Bir bölme işleminde;bölünen 960, bölen 60 tır. Bölüm kaçtır?

Cevap: 960 ayısını, 60 sayısına bölerek cevabı bulacağız.

960/60 olur, 0 ları atarsak 96/6 olur.

Bu işleminde sonucunu 16 olarak cevabı buluruz.

 

Soru 8) 2498+ABCD = 7493 işlemindeki ABCD olarak verilen sayının rakamlarının toplamı kaçtır?

Cevap: ABCD sayısını bulmamız için eşitliğin sol tarafındaki sayıyı sağ tarafa atıp çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Yani

ABCD = 7493 – 2498 olur

ABCD = 4995 olarak işlem sonucunu buluruz.

Bu sayının rakamları toplamı ise 4+9+9+5 = 27 olarak bulunur.

 

Soru 9) Ardışık 4 sayının toplamı 122 dir. Buna göre en küçük sayı kaçtır?

Cevap: En küçük sayımızı A dersek,

A + (A+1) + (A+2) + (A+3) = 122 olur.

4A + 6 = 122

4A = 116

A = 29 olarak bulunur.

Demek ki sayılarımız 29, 30, 31 ve 32 imiş.

 

Soru 10) 204 sayısının 3 katının, yarısının, 120 eksiği kaçtır?

Cevap:204 sayısının 3 katı, 204×3 = 612 dir.

612 sayısının yarısı = 308 dir.

308 – 120 = 188 olarak cevabı buluruz.

 

Soru 11) ( 310 X 100 ) + 455 = ? işleminin sonucu kaçtır?

Cevap: 310 X 100 = 31000 olur.

31000 + 455 = 31455 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru 12)Kare şeklindeki bir arsanın çevresine 2 sıra demir tel çekilmiştir. Çekilen demir tel için toplam da 600 metre tel harcanmıştır. Bu arsanın bir kenarı kaç metre dir?

Cevap: 2 sıra demir tel çekildiğinde 600 metre harcanıyorsa

1 sıra demir tel çekildiğinde 600/2 = 300 metre tel harcanır.

Karenin eş değerde 4 adet kenarı olduğuna göre

karenin her bir kenarı için 300/4 = 75 metre tel harcanmıştır.

O halde karenin bir kenar uzunluğu 75 metredir.

 

Soru 13) Bir üçgenin C köşesini acısı 45 derece, B köşesinin 66 derecedir. A köşesinin açısı kaç derecedir?

Cevap: Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre;

45 + 66 + A =180 olur.

A = 180 – 45 – 66

A = 69 derece olarak cevabı buluruz.

 

Soru 14) 2 ton domatesin 250 kg ezilmiş, geriye kalanında 1300 kg satılmıştır. Geriye kaç kg domates kalmıştır?

Cevap: 2 ton = 2000 kilograma eşittir.

250 kg ezildiğine göre  2000 – 250 = 1750 kg kalır.

1300 kg satılmış, 1750 – 1300 = 450 kg kalır.

O halde satılmayan domates miktarı 450 kg dır.

 

Soru 15) 2440 kg + 145 kg kaç ton, kaç kg yapar?

Cevap: Sorudaki her iki kg mı da toplarsak

2440 + 145 = 2585 kg olarak buluruz.

Bu da 2 ton 585 kg eder.

 

Arkadaşlar belirtmek isterim ki,  sınavınız da çıkacak sorular, bu soruların birebir aynı olmayabilir.

Çünkü her okulda tabi ki aynı sınav soruları sorulmuyor.

Fakat sınavda çıkacak soruların bir çoğu bu sorulara benzer soru şeklinde oluyor. Eğer bu soruları iyice anlayıp sonrasında cevaplara bakmadan

kendiniz de çözebilecek duruma gelirseniz, sınavınız dan çok yüksek puan alabileceğiniz den emin olabilirsiniz.