4.Sınıf Tartma İle İlgili Problemler

4.Sınıf Tartma İle İlgili Problemlerin ve çözümlü soruların olacağı bu yazımızda sizler için özenle hazırladığımız çözümlü örnek soruları paylaşacağız.

Soru 1 –  Bir horoz günde  60  g  yem  yiyor.  Buna göre  5  horoz  9 günde  kaç  g  yem  yer?

Cevap: 1 adet horoz 1 günde 60 g yem yiyorsa

7 günde yiyeceği yem miktarı 9 x 60 = 540 gramdır.

Toplam 5 adet horoz olduğuna göre

5 x 540 = 2700 g yem yer.

 

Soru 2 –  Yarım  kilosu  14  TL  olan cevizin  5  kilosu  kaç liradır ?

Cevap: Yarım  kilosu  14  TL ise 1 kilosu 14 x 2 = 28 tl dir.

1 kilosu 28 tl ise 5 kilosu

5 x 28 = 140 tl olarak yanıtı buluruz.

 

Soru 3 –  Burak’ın kütlesi  39  kg’dır. Burcu’nun  kütlesi ise  Burak’ın kütlesinden  6  kg  az olduğuna göre , ikisinin kütleleri toplamı kaç kg’dir ?

Cevap: Burcu’nun kütlesi = 39 – 6 = 33 kg dır.

Her ikisinin kütle toplamı ise ;

39 + 33 = 72 kg olarak bulunur.

 

Soru 4 –  3  kg’ı   15  TL   olan  çileğin  15  kg’ı  kaç TL’ dir?

Cevap: 3  kg’ı   15  TL ise 15 kg mı

15 x 3 = 45 TL olarak bulunur.

 

Soru 5 –  Yarım kilogram buğday  25 g’ lık  poşetlere konuluyor. Kaç poşet buğday olur  ?

Cevap: Yarım kilogram buğday = 500 kg buğdaydır.

25 g’ lık  poşetlere konulduğuna göre

500/25 = 20 poşet buğday olur.

 

Soru 6 – Mustafa’nın bu kış tüketmesi gereken kömür ve odun miktarı sırasıyla  3 ton 100 kg kömür ile 500 kg odundur. Mustafa’nın bu kış tüketeceği toplam yakıt miktarı kaç kg dır?

Cevap: Kömür miktarı → 3 t 100 kg ise kg cinsinden değeri 3100 kg yapar.
Odun ise zaten 500 kg olarak verilmiş.

Son durumda toplam kömür ve odun miktarı 3100 + 500 = 3600 kg dır.

 

Soru 7 – Bir süpermarkette 9 kg peynirin 5 kg 350 gramı satılıyor. Geriye kaç kg, kaç gram peynir kalmıştır?

Cevap:9 kg dan, 5 kg 350 gramı çıkartmamız gerekiyor.

İlk önce 350 gram miktarını, 9 kg mın içindeki 1 kg mı yani 1000 gramı bu çıkartalım.

1000 gram – 350 gram = 650 gram olur. Yani ne yapmış olduk.

5 kg 350 gramdaki 350 gram miktarını 9 kg dan çıkarmış oldu. 5 kg daha çıkartmamız gerekiyor bu kalan 8 kg 650 gram dan

8 kg 650 gram – 5 kg yaparsak ta sonucu 3 kg 650 gram olarak bulmuş oluruz.

 

Soru 8 – 4 t 800 kg soğan, 50 kg’lık çuvallara dolduruluyor. Kaç çuval soğan olmuş olur?

Cevap: İlk önce verilen ağırlığı  kilograma çevirelim.
4 t 800 kg = 4800 kg yapar.

Şimdi de toplam ağırlığı çuvalın kg miktarına bölelim.

4800/50 = 96 olur. Bu durumda 96 çuval soğan olur.

 

Soru 9 – 6 ton yakacağın 400 kg’ını kullandıktan sonra geriye kaç kg yakacak kalır?

Cevap: 1000 kg dan 400 kg mı çıkartırsak geriye 600 kg kalır.

O halde soruda verilen 6 ton (5 ton + 1000 kg) dan geriye

5 ton 600 kg yakacak kalır.

 

Soru 10 – 3100 g unun 2 kg’ını kullandıktan sonra geriye kaç g un kalmıştır?

Cevap: 3100 g un = 3 kg 100 gram un yapar.

Bundan da 2 kg mı çıkartırsak geriye

(3 kg 100) – 2 kg = 1 kg 10 gram un kalır. Bu da 1100 gram una eşittir.