5. Sınıf Matematik Örüntüler Testi

5. Sınıf Matematik Örüntüler Testi Çöz Pdf Soruları, Problemleri, Soruları ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda zorluk ve kolaylık derecelerine göre ayrılmış örnekler paylaşacağız sevgili öğrenciler.

Soru 1: 3, 5, 7, 9, …, 13 sayı örüntüsünde boş bırakılan yere hangi doğal sayının geleceğini bulalım.

Çözüm: Örüntünün ilk terimine 2 ilave edilerek devam edilmektedir.

Örüntü 3, 5, 7, 9, 11, 13 biçiminde devam eder.

 

Soru 2: Eren, pul koleksiyonuna birinci hafta 8 pul koyarak başladı. Sonraki her haftada koleksiyonuna 6 pul ekleyen Eren’in 5 haftanın sonunda kaç pul biriktirdiğini bulalım.

Eren 5 haftanın sonunda 32 adet pul biriktirmiştir.

 

Soru 3: Aşağıda verilen şekil örüntüsünün kuralını tabloda gösterelim.

Çözüm: Her adımda 1 adet üçgen arttığına göre 5. adımda da 1 adet üçgen arttıracağız.

 

Soru 4: 9’dan başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinin 5. terimini bulalım.

 

Soru 5: Aşağıda verilen sayı örüntüsünü açıklayarak boş bırakılan yere gelmesi gereken sayıyı bulalım.

Çözüm: 526 ile başlayan sayı örüntüsü dokuzar eksilmektedir.

Buna göre boş bırakılan yere gelmesi gereken sayı 490’dır.

 

Soru 6: Aşağıda verilen şekil örüntüsündeki sekizgenlerin kenar sayılarını sayı örüntüsü olarak belirtelim. Örüntünün 6. adımında kullanılacak şekli oluşturarak şeklin kenar sayısını yazalım.

Çözüm: Sekizgenlerin kenar sayıları sayı örüntüsü olduğu için örüntü artış değerimiz 8 olacaktır sevgili öğrenciler.

 

Soru 7: Aşağıda çini işlemeli altıgen karolarla yapılan bir duvar süslemesinin ilk üç adımı gösterilmiştir. Bir sonraki adımını çiziniz?

Çözüm: Verilen örüntünün bir sonraki adımını çizelim.

 

 

Soru 8: Aşağıda birim karelerle oluşturulan bir şekil örüntüsü verilmiştir. Bu şekil örüntüsünün 5. adımındaki birim kare sayısını bulalım.

Çözüm: Şekil örüntüsünü incelediğimizde her bir adım arasında 2 birim kare fark olduğunu görürüz. 5. adımdaki şekli, 4. adımdaki şekle 2 birim kare ekleyerek çizeriz.

5. adımda toplam 9 birim kare vardır.

 

Soru 9: Seval, savaş mağduru çocuklara duyarsız kalmayarak kumbarasında para biriktirmeye başlıyor. Kumbarasına her hafta 10 TL koyarak para biriktirmeye devam ediyor. Seval’in 7 hafta sonunda kumbarasında kaç TL biriktirdiğini bulalım.

Seval, 7 hafta sonunda kumbarasında 70 TL biriktirmiştir.

 

Soru 10: Sorumluluk sahibi olan ve kitap okumayı çok seven Ahmet, her gün mutlaka kitap okumaktadır. Yeni aldığı kitabın 18 sayfasını pazartesi günü okuyan Ahmet, sonraki günlerde ise her gün on ikişer sayfa kitap okumuştur. Beşinci günün sonunda Ahmet kitabın kaç sayfasını okumuştur. Bulalım.

Çözüm: 1. gün: 18 → 2. gün: 18 + 12 = 30 → 3. gün: 30 + 12 = 42
4. gün: 42 + 12 = 54 → 5. gün: 54 + 12 = 66

Ahmet 5. günün sonunda kitabının 66 sayfasını okumuştur.