6. Sınıf Eşitlik ve Denklem Konusu

Eşitlik ve Denklem Konusu

Etrafınıza baktığınızda teraziler görebilirsiniz. Herhangi bir terazideki denge durumu, eşitliğin bir örneğidir.

Eşit işareti (=) ve bilinmeyeni içerisinde barındıran sayı cümlesine denklem denir. Başka bir ifadeyle bilinmeyeni içeren eşitliklere denklem denir. Denklemi doğrulayan değişkenin değerine o denklemin çözümü adı verilir. Bahsettiğimiz bu çözüm değerini bulma işlemine de denklemi çözme adı verilir.

Denklemleri çözerken aynı sayının zıt işaretlisi yan yana gelirse birbirini götürür, başka bir ifadeyle sıfır olur. (-3+3=0)

Örnek verecek olursak: x+4=7 denkleminin çözümünü bulunuz.

x+4=7 eşitliğin her iki tarafından 4 çıkartırız.

x+4-4=7-4 işlemleri yaparsak x=3 olur.

Örnek: x-7=5 denkleminin çözümünü bulunuz.

x-7=5 eşitliğin her iki tarafına 7 ekleriz.

x-7+7=5+7 işlemleri yaparsak x=12 olur.

Örnek: 1+3k=25 denkleminin çözümünü bulunuz.

1+3k=25  eşitliğin her iki tarafından 1 çıkartırız.

1+3k-1=25-1 işlemleri yaparsak 3k=24 olur.

3k=24 eşitliğin her iki tarafını 1/3 ile çarparız.

1/3.3k=24.1/3 işlemleri yaparsak k=8 olur.

Örnek: (3a)/5=2 denkleminin çözümünü bulunuz.

(3a)/5=2 eşitliğin her iki tarafını 5 ile çarparız.

5.(3a)/5=2.5 işlemleri yaparsak 3a=10 olur.

3a=10 eşitliğin her iki tarafını 1/3 ile çarparız.

1/3.3a=10.1/3 işlemleri yaparsak a=10/3 olur.

6. Sınıf Matematik Prizmaların Hacimleri Konusu

Sınavlara Hazırlık ve Okul Derslerinize Yardımcı 6.Sınıf Matematik Hacim Ölçüleri Konu Anlatımı Video Ders-1. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur. 2. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. 3. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.

Okumaya devam et “6. Sınıf Matematik Prizmaların Hacimleri Konusu”

Doğal Sayılarla İşlemler – 4. Sınıf

0, 1, 2, 3, … , 50, … devam eden sayılara doğal sayılar denir.
Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.
n bir doğal sayı iken;
Çift doğal sayılar : 2
Tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir.
Sayma Sayıları
Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir.
S = {1, 2, 3, 4, 5, …}

Okumaya devam et “Doğal Sayılarla İşlemler – 4. Sınıf”