10’arlı Ritmik Sayma 5. Sınıf Matematik

3. sınıf matematik haftalık değerlendirme

10’AR  RİTMİK  SAYMA  ÇALIŞMA  KAĞIDI

 

10’ar ritmik sayılarımızı düzenleyerek sırası ile yazalım.

 

20 – 90 – 10 – 80 – 40 – 70 – 100 – 60 – 30 – 50

 

onarlı ritmik sayma
onarlı ritmik sayma

 

Aşağıdaki 10’ar ritmik sayma dizelerinde unutulan sayıları biz yazalım.

 

5. sınıf onar ritmik sayma
5. sınıf onar ritmik sayma