Eşlik ve Simetri 2. Sınıf Matematik

.

SİMETRİ

Simetri kelimesi Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde; “iki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım” şeklinde açıklanmıştır.

 

Simetrinin en yaygın çeşidi, ayna simetrisidir. Bir cismin kendisi ile aynadaki görüntüsü tam bir simetri oluşturur.

 

En az bunun kadar mükemmel bir simetri de insan vücudunun simetrisidir. Vücudumuzun sağ ve sol kısımları görüntü olarak birbirinin simetriğidir. Alnımızın, burnumuzun, çenemizin ve göğsümüzün tam ortasından geçen bir çizgi hayal edersek birbirinden ayrı bu iki parçanın simetrisini fark ederiz.

 

Varlıkların pek çok özelliği matematik kanunlarıyla yakından ilgilidir. Varlıklara bu gözle baktığımızda, yapılarındaki mükemmelliğin yanı sıra, göz alıcı özelliklerini de fark ederiz. Hemen hemen her varlığın dış görünüşündeki bu güzellik bir çok faktörün bir arada bulunmasına bağlıdır. Bunların içerisinde en önemli olanı parçalar arasındaki ölçü ve uyumdaki güzellik olarak tarif edilen “simetri” dir.

 

simetri
simetri

 

Simetri insanlığın tabiatında mevcuttur. İnsan vücudunun sağ ve sol organları vücudu ikiye ayıran düzleme göre simetriktir.

 

simetri
simetri

 

Beden organları genellikle simetriyi takip eder. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

 

.
.

 

.
.

 

.
.

 

Simetri doğanın tüm varlıklarında vardır. Günlük hayatımızda ise mimariden dekorasyona, giyslerimizden arabalara kadar bir çok alanda karşımıza çıkar.

 

.
.

 

.
.

 

.
.