Kesir ve Kesrin Birimi 3. Sınıf Matematik

KESİRLER

1. 96 sayfalık bir kitabın ¼’ünü okudum.Geriye okumam gereken kaç sayfa kaldı?

A.54            B.68          C.72

2. Ayça 3/8’ini,Meltem 1/8’ini,Ezgi 5/8’ini alıyor.Kim daha çok kalem almıştır?
A.Ezgi            B.Meltem           C.Ayça
3. Bir koli yumurta 30 tanedir.Yumurtaların 4/10’u kaç tanedir?
A.8                   B.10                  C.12