YGS Sayılar Konu Anlatımı

fonksiyonlarda işlemler

REEL SAYILAR

SAYI: Bir çokluk belirtecek şekilde, rakamların bir araya getirilmesiyle oluşan ifadelere sayı denir.
Örneğin: 10, 345,17 ,-33,95,Ö7, Õ………. İfadeleri birer sayıdır.
•Bu sayılar rakamlar yardımıyla ifade edilir.
Bu rakamlar: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9’ dur.
•Þ Her rakam bir sayıdır.
Ör: 8 bir sayıdır, 0 bir sayıdır.
•Þ Ancak her sayı bir rakam değildir.
Ör: 11 bir rakam değildir. Ö29 bir rakam değil, sayıdır.