Oran Orantı Konu Anlatımı

Matematik dersindeki Oran Orantı Konu Anlatımının yer alacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Oran Orantı konusu genellikle okulların 7. sınıf, 8. sınıf ve 9. sınıf derslerinde işlenen bir konu olup tyt sınavında da çıkan bir konudur.

Konu anlatımını çözümlü örnekler ile yaparak konuyu daha iyi anlayabileceğiniz şekilde hazırladık arkadaşlar.

Oran Nedir? İki sayının birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.

Örnek olarak; 4 sayısının 7 sayısına oranı 4/7

2 adet portakalın 9 adet kiraza oranı 2/9 olarak gösterilir.

Şimdi de oranı verilen iki çokluktan birinin değeri verildiğinde diğerinin değerini bulma işlemini yapalım.

Buradaki mantığı basit bir örnek ile açıklayalım arkadaşlar. Bir torbanın içindeki kırmızı ve sarı renkli misketler olsun. Kırmızı renkli misketlerin sarı renkli misketlere oranı 2/3 olsun diyelim.

Şimdi torbadaki kırmızı misket sayısının 10 adet olarak verildiği durumda, sarı renkli misket sayısı kaç olur? Bunu hesaplayalım.

Kırmızı renkli misketler / Sarı renkli misketler = 2/3 tür.

2 oranını 5 ile genişletirsek 10 sayısına yani kırmızı renkli misket sayısına ulaşmış oluruz. O halde sarı renkli misketin oranı olan 3 sayısını da 5 ile genişletirsek sarı renkli misket ayısını bulmuş oluruz.

3.5 = 15 olur. Yani sarı renkli misket sayısı 15 tir.

Son durumda orantıyı yaparsak;

Kırmızı renkli misketler / Sarı renkli misketler = 10/15 olarak buluruz.

Orantı Nedir? İki farklı oranın birbirine eşit olma durumuna orantı denir.

Örneğin; 3/4 oranı ile 6/8 oranı birbirine orantılıdır. Çünkü 6/8 oranını sadeleştirirsek 3/4 olur ve eşitlik sağlanır.

Ayrıca orantılı iki sayıda içler ile dışlar çarpımı birbirine eşittir. Ne demek istediğimizi yukarıdaki örnek ile anlatalım.

3/4 = 6/8  burada içler 4 ve 6, dışlar ise 3 ve 8 sayılarıdır. Bu her iki sayının çarpımları birbirine eşittir. 4.6 = 3.8  buradan da 24=24 olur.

Doğru Orantı Nedir? İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar doğru orantılıdır.ve bu duruma da doğru orantı denir.

Örneğin; 2 kg elma 5 TL ise 4 kg elma 10 TL’ dir. Burada ağırlık ile fiyat doğru orantılıdır. Ağırlık artarken aynı oranda fiyatta artıyor.

Ters Orantı Nedir? İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır ve bu duruma ters orantı denir.

Örneğin; Bir binayı 4 işçi 10 günde yapıyorsa, 8 işçi 5 günde yapar. İşçi sayısı arttığında (2 kat) işin bitme süresi de (yarıya) düşer. İşçi sayısıyla süre burada ters orantılıdır arkadaşlar.

Şimdi de doğru orantı ve ters orantı ile çözümlü soruların ve problemlerin olduğu yazımıza gelerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar.

Oran Orantı Çözümlü Sorular