3. Sınıf Matematik Zaman Ölçme Konu Anlatımı

Arkadaşlar bu yazımızda sizlere 3. Sınıf Matematik Zaman Ölçme konusunu anlatacağız.

Zaman ölçüleri hayatımızın her yerinde kullandığımız ve hepimizin bilmesi gereken önemli ölçülerdir. Bu yazımızla birlikte zaman kavramlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız.

ZAMAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ ve ARALARINDAKİ İLİŞKİLER

 

Gün, Hafta, Ay, Yıl İlişkisi

 

Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşüne 1 gün  denir. Günler birleşerek haftaları , haftalar birleşerek ayları oluşturur. Aylar birleşerek ise yılları oluşturur. Dünya güneş etrafındaki bir tam dönüşüne yıl denir.

  • Bir hafta 7 gündür.
  • Bir ayda 30 gün, 4 hafta vardır.
  • Bir yılda 12 ay, 52 hafta, 365 gün vardır.

 

Örnek; 

İki yılda 88 gün kapalı olan bir mağaza iki yıl boyunca kaç gün açık kalmıştır ?

Çözüm; 

Mağaza 2 yılda 88 gün kapalı kalmış. 1 yıl 365 gündür. Toplama işlemi yaparak iki yılın kaç gün olduğunu bulalım.

365 + 365 = 730 gün

Bulduğumuz gün sayısından mağazanın kapalı olduğu gün sayısını çıkaralım.

730 – 88 = 642 gün

Mağaza 2 yıl boyunca 642 gün açıktır.

Saat, Dakika, Saniye İlişkisi

 

 Gece ile gündüzün tamamına 1 gün denir. Bir gün  24  saattir. Saat zaman ölçüsünün temel birimidir.

Saat: Bir saat 60 dakikadır. Yelkovanın tam bir tur dönmesi ile 1 saat geçer. Akrepin bir birim ilerlemesi ile 1 saat geçmiş olur. Saat kısaca   “ sa “ harfleri ile gösterilir.

Dakika: 1 dakika 60 saniyedir. Saniye, saat üzerideki en hızlı koldur. Bazı saatlerde saniye olmayabilir. Dakika “dk” harfleri ile gösterilir.

Saniye: Saniye en küçük zaman birimidir. Bir anlık zaman dilimine karşılık gelir. 60 saniye 1 dakika, 60 dakika ise 1 saattir. Saniyenin kısaltması “sn” şeklindedir.

SAATİ OKUMA ve YAZMA

 

Akrep: Saatin üzerindeki kollardan kısa olan akreptir. Akrep saatin kaç olduğunu gösterir. Yani akrep bir birim ilerlediğinde 1 saat geçmiş olur.

Yelkovan: Saatin üzerindeki uzun koldur. Yelkovan saatin kadranı üzerinde bir birim
ilerlediğinde 1 dakika geçmiş olur. Yelkovanın bir birim ilerleyebilmesi için saniye ibresinin 1 tam turu tamamlamış olması yani 60 saniye geçmesi gerekir.

Saniye ibresi: Bir dakikanın geçmesi için saniye ibresinin saatin kadranı üzerinde bir tam dönmesi gerekir. Saniye ibresi saatin kadranı üstündeki tam
bir dönüşünü 1 dakika yani 60 saniyede tamamlar.

 

!! BİLGİ :   Kullanılan ilk saat güneş saatidir. 

 

 

Saati gösteren ve peş peşe gelen her iki sayının arasında beşer dakikalık süre vardır. Yelkovanın gösterdiği yer 12’den kaç birim ileride ise saat ona göre okunur.

 

Yazılırken durum okunduğundan biraz farklıdır. Öğleden önceki yani 12:00’dan önceki saatler okunduğu gibi yazılırken, öğleden sonraki yani 12:00’dan sonraki saatler yazılırken  12  eklenir. Örneğin, öğleden sonra saat 5  ise yazılırken 17:00 olarak yazılır.

 

Örnek;

 

Saatleri okurken bazı kısaltmalar kullanırız. Bunlardan biri “çeyrek“, diğeri ise ” buçuk“tur.

Çeyrek saat 15 dakikadır. Örneğin saatimiz 06:15 olsun. Bu saati okurken, “altıyı çeyrek geçiyor” şeklinde okuyabiliriz. Aynı şekilde diyelim ki saatimiz 19:45, bunu da “sekize çeyrek var” diye okuyabiliriz. Burada çeyrek geçiyor ifadesi, bir tam saatten 15 dakika ilerlendiğini, çeyrek var ise bir saatin dolmasına 15 dakika olduğunu anlatır.

Buçuk, 30 dakikadır. Örneğin saatimiz 09:30 olsun. Bu saati okurken “dokuz buçuk” şeklinde okuruz.

 

OLAYLARIN OLUŞ SÜRESİ 

 

Bir işin oluş süresini bulmak için bitiş zamanından başlama zamanı çıkarılır.

 

Örnek ;

Burhan ve Aykut, kitaplarındaki etkinliği aynı zamanda yapmaya başladılar.
Burhan 12’de yapmaya başladığı etkinliği 12.15’te bitirdi. Aykut ise 12’de
yapmaya başladığı etkinliği 12.20’de bitirdi.
Burhan ve Aykut’un etkinliği ne kadar sürede tamamladıklarını bulalım.

Çözüm ;

Bir işin oluş süresini bulmak için bitiş zamanından başlama zamanı çıkarılır.
Burhan etkinliği 15 dakikada, Aykut etkinliği 20 dakikada tamamlamıştır.

Burhan ve Aykut’un etkinliği bitirme sürelerini karşılaştıralım.

Burhan etkinliği 15 dakikada, Aykut ise 20 dakika bitirmiştir. 15 dakika, 20 dakikadan daha kısa bir süredir. Buna göre Burhan etkinliği, Aykut’a göre daha kısa zamanda tamamlamıştır.

20 – 15 = 5 dakika

Burhan ve Aykut’un etkinliği tamamlama süreleri arasında 5 dakikalık fark vardır.

 

Örnek ;

Veysel ve Vedat, sinemaya gittiler. Film başladığında saat 17.20’ydi. Sinemada
filme 10 dakika ara verildi. Film bittiğinde saat 18.55 olduğuna göre film ne kadar sürmüştür?

Çözüm ;

Filmin başlama saati -> 17.20
Filmin bitiş saati -> 18.55
Film arası  ->  10 dakika

Filmin ne kadar sürdüğünü bulmak için filmin bitiş saatinden başlama saatini çıkaralım. Bulduğumuz süreden de 10 dakikalık film arasını çıkaralım.

Film 1 saat 25 dakika sürmüştür.

 

Örnek ;

Zehra, Almanya’daki mektup arkadaşı Jessica’ya (Cesika) 18 Eylül’de mektup yolladı. Zehra’nın yolladığı mektubu Jessica 29 Eylül’de aldı. Zehra’nın gönderdiği mektup kaç günde Jessica’ya ulaşmıştır?

Çözüm ;

Mektubun gönderilme tarihi  -> 18 Eylül
Mektubun ulaşma tarihi -> 29 Eylül

Mektubun kaç günde Jessica’ya ulaştığını bulmak için mektubun ulaşma
tarihinden, gönderilme tarihini çıkaralım.

29 – 18 = 11 gün

Zehra’nın gönderdiği mektup Jessica’ya 11 günde ulaşmıştır.

 

Sağlamasını yapmak için takvimde de 18 Eylül tarihinden 11 gün ileriye sayarsak 29 Eylül tarihini buluruz.

 

 

Konu Anlatımımız burada bitti arkadaşlar 🙂 Öğrendiklerinizi pekiştirmek için aşağıdaki linke tıklayarak örnek sorulardan çözebilirsiniz.

https://www.matematikogretmenleri.net/3-sinif-zaman-olculeri-ile-ilgili-problemler/

Zaman Ölçme Konu Anlatımı 4.sınıf

Zamanı (saat, dakika, saniye, yıl, ay gün) Ölçme Konu Anlatımı 4.sınıf Matematik dersinde ilenen bir konu olup zaman ölçü birimleri ile ilgili konu anlatımını örnek sorular ile birlikte yayınlayacağız.

Zaman Ölçü Birimleri Arasındaki İlişki

Önemli Notlar;

  • 1 saat 60 dakikadır
  • 1 dakika 60 saniyedir

Aşağıda verilen örnekleri inceleyip anlamaya çalışalım.

2 saat = …… dakika
1 saat 60 dakikaya eşittir.
2 x 60 = 120 dakikadır.
2 saat = 120 dakikaya eşittir.

3 dakika = …… saniye
1 dakika 60 saniyeye eşittir.
3 x 60 = 180 saniyedir.
3 dakika = 180 saniyeye eşittir.

ÖNEMLİ NOT: 1 yıl, 365 gün 6 saatten oluşmaktadır. 1 yılda 12 ay vardır.

Örnekler;

2 yıl = …… ay
1 yılda 12 ay vardır.
2 x 12 = 24 aydır.

4 yıl = …… ay
4 x 12 = 48 aya eşittir.

3 ay = ….. gün
1 ayda 30 gün vardır.
3 x 30 = 90 güne eşittir.

6 ay = ….. hafta
1 ayda 4 hafta vardır.
6 x 4 = 24 haftaya eşittir.

11 hafta = ….. gün
1 haftada 7 gün vardır.
11 x 7 = 77 güne eşittir.

2 yıl = ….. hafta
1 yılda 52 hafta vardır.
2 x 52 = 104 haftaya eşittir.

Örnek; Samet 19.08.2010 tarihinde dünyaya gelmiştir. Samet 29.12.2018’de kaç yaşında olacaktır?

Çözüm;

Çözümlü Örnek Sorular

Soru: Meltem, her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaktadır. Meltem 1 hafta sonunda kaç dakika yürümüş olur?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Meltem’ in toplam yürüyüşü 45×7 = 315 dakika yapar.

 

Soru: Aynı alana bırakılan tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış süreleri belirlenmiştir. Tavşan hedefe 2 saat 16 dakikada, kaplumbağa ise 216 dakikada varmıştır. Buna göre tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış sürelerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.

Cevap: 2 saat 16 dakikanın ne kadar dakika yaptığını bulalım arkadaşlar.

2 saat = 2×60= 120 dakika yapar.

120 + 16 = 136 dakika Tavşan’nın varış süresidir.

Kaplumbağanın varış süresi de 216 dakika olduğuna göre

216 – 136 = 80 dakika yapar. Demek ki tavşan, kaplumbağadan 80 dakika daha önce varmış olur.

 

Soru: Bir insan, bir dakikada ortalama 17 kez nefes almaktadır. 180 saniyede alınacak ortalama nefes sayısını bulunuz.

Cevap: 180 dakika, 180/60 = 3 dakika yapar.

bir dakikada ortalama 17 kez nefes aldığına göre

3 dakika da 3×17 = 51 kez nefes alınır.

 

Soru: Yağız’ın annesi 23.10.1976 tarihinde doğmuştur. Yağız ise 15.05.2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yağız doğduğunda annesi kaç yaşındadır?

Cevap: Verilen iki zamanı birbirinden çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

15.05.2008 – 23.10.1976

İlk önce gün sayısını çıkartalım. 15 – 23 olur 15 ten 23 ıkmadığı iiçn ay kısmından 30 gün alıp 15 e ekliyoruz. O halde 45 – 23 = 22 olur.

şimdi de ay kısmını çıkartalım. gün çıkarımda 05 ten 1 ay almıştık o hald e04 kaldı Yani 04 – 10  olur. Buradan da yıl kısmında bir yıl almamız gerekiyor. Yani 04 e 12 eklememiz gerekiyor.

16 – 10 = 6 olur.

Şİmdi de yıl kısmını çıkartalım  ay çıkarımında 2008 den 1 yıl almıştık.

O halde 2007 – 1976 = 31 olur.

Bu durumda annesi 31 yaş 6 ay 22 gün yaşındadır.

 

Soru: Bir kurbağa, ileriye doğru 2 m zıplamaktadır. Bir zıplayışını 5 saniyede tamamladığına göre 3 dakika sonunda kaç metre ilerlemiş olur?

Cevap: 3 dakika içerisinde 180 saniye vardır arkadaşlar.

Bunu da 5 e bölersek zıplama sayısını buluruz.

180/5 = 36 kere zıplamıştır.

Her zıplaması da 2 m olduğuna göre toplam ilerlediği yol

36×2 = 72 m olur.

 

Soru: 97 saat kaç gün ,kaç saattir?

Cevap: 1 gün 24 saat olduğuna göre, 97 saat için de kaç tane 24 var onu bulalım.

97/24 = 4 olur ve kalan da 1 olur.

O halde cevabımız 4 gün 1 saattir.

 

Soru: Ayın 5’ i Pazartesi günü ise 15’ i hangi gündür?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

5 + 7 = 12 gün de Pazartesi olur.

13. gün salı, 14. gün çarşamba ve 15. günde perşembe olur.

 

Soru:  20 dakika kaç saniyedir?

Cevap: 1 dakika 60 saniye olduğuna göre

20 dakika da 20 x 60 = 1200 saniyedir.

Aşağıdaki yazımızdan da zaman ölme ile ilgili çözümlü örnek sorularımızı inceleyebilirsiniz arkadaşlar.

https://www.matematikogretmenleri.net/4-sinif-matematik-saat-dakika-saniye-problemleri/

2. Sınıf Matematik Zaman Ölçme Konu Anlatımı

2. Sınıf Matematik Zaman Ölçme Konu Anlatımı ve örnek orular ile destekleyici şekilde hazırlanmış etkinliğe hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Saati Okuyalım ve Ayarlayalım, Zaman Kavramlarını İlişkilendirelim ve Zaman Problemleri Çözelim konularını işleyeceğiz.

Saati Okuyalım ve Ayarlayalım

Aşağıdaki saat modellerini inceleyelim arkadaşlar;

Her iki modelde de saat dörttür.

ÖNEMLİ: Analog saatte, saat başlarında yelkovan 12’yi gösterir.
Dijital saatte, saat başlarında “:” işaretinden sonraki kısım “00”ı gösterir.

Her iki modelde de saat üç buçuktur.

ÖNEMLİ: Analog saatte, yarım saatlerde yelkovan 6’yı gösterir. Akrep ise
iki sayının tam ortasını gösterir.
Dijital saatte, yarım saatlerde “:” işaretinden sonraki kısım “30”u gösterir.

 

Her iki modelde de saat ikiye çeyrek vardır.

ÖNEMLİ: Analog saatte çeyrek varken yelkovan 9’u gösterir.
Dijital saatte, çeyrek varken “:” işaretinden önceki kısım çeyrek vaktin kaldığı saatin 1 eksiğini gösterirken sonraki kısım “45”i gösterir.

2’ye çeyrek var.  01:45
10’a çeyrek var.  09:45

Her iki modelde de saat onu çeyrek geçiyor.

ÖNEMLİ: Analog saatte çeyrek geçiyorken yelkovan daima 3’ü gösterir.
Dji ital saatte çeyrek geçiyorken “:” işaretinden sonraki kısım “15”i gösterir.

 

Örnek: Aşağıda verilen dijital saatleri analog saat üzerinde gösterelim.
Zaman dilimini belirtelim.

Cevap:

 

Zaman Kavramlarını İlişkilendirelim

Önemli Notlar;

1 saat = 60 dakika

1 gün = 24 saat

1 hafta = 7 gün

Bazı aylar 30 günden az bazıları fazladır. Ancak matematiksel işlemlerde, 1 ay = 30 gün alınır.
Ayrıca 1 ay = 4 hafta kabul edilir.

1 yıl = 12 aydır.

1 mevsimde 3 ay vardır.

1 yılda 4 mevsim vardır.

Aşağıda bu konularla ilgili çözümlü sorular paylaşacağız.

 

Soru: Her gün 2 saat spor yapan Miraç Bey 10 gün boyunca her gün spor yapmıştır. Bu 10 günde spor yaparak geçirdiği vakit 1 günden kaç saat eksiktir?

Cevap: Her gün 2 saat spor yaptığına göre, 10 gün de

10×2 = 20 saat spor yapar.

1 gün içerisinde 24 saat olduğuna göre

24 – 20 = 4 saat eksiktir.

Soru: Sabah saat 06.00’da otobüse binen bir yolcu 5 saat yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk tamamlandığında saat kaçtır?

Cevap: 06.00 dan itibaren 5 saat ileriye gitmemiz gerekiyor

6 + 5 =11 olur. Bu durumda saat 11:00 olur.

 

Soru: Bugün nisan ayının 9. günü olduğuna göre,

a) 3 hafta sonra hangi ayın hangi günü olur?
b) 22 gün sonra hangi ayın hangi günü olur?

Cevap: a şıkkında, 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

3 hafta içerisinde 3×7=21 gün vardır.

9 + 21 = 30. gün olarak yanıtı buluruz.

b şıkkında ise Nisan ayı 30 gün çekmektedir.

9 + 22 = 31 yapar. Yani 1 gün sonraki aya kayar

ve yanıtımız 1 mayıs olur.

 

Soru: 97 saat kaç gün ,kaç saattir?

Cevap: 1 gün 24 saat olduğuna göre, 97 saat için de kaç tane 24 var onu bulalım.

97/24 = 4 olur ve kalan da 1 olur.

O halde cevabımız 4 gün 1 saattir.

 

Soru: Ayın 5’ i Pazartesi günü ise 15’ i hangi gündür?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

5 + 7 = 12 gün de Pazartesi olur.

13. gün salı, 14. gün çarşamba ve 15. günde perşembe olur.

 

Soru: 20 dakika kaç saniyedir?

Cevap: 1 dakika 60 saniye olduğuna göre

20 dakika da 20 x 60 = 1200 saniyedir.

 

Soru: Amasya’dan 19.00’da hareket eden bir otobüs, saat 06.30’ da Bayburt’ a varıyor. Otobüs bu yolu kaç saatte gitmiştir?

Cevap: 19.00 dan gece 24.00 a kadar 24-19 = 5 saat vardır.

Gece 24.00 dan sabah 06:30 a da 6 buçuk saat vardır.

Toplamda ise 5 + 6,5 = 11,5 saatte gitmiştir otobüs.

 

Soru: 225 dakika kaç saat,kaç dakikadır?

Cevap: 60 dk 1 saat olduğuna göre

225 dakika içerisinde 225/60 = 3 tane atmış vardır. 180 e kadar.

225-180 = 45 kalır.

O halde cevabımız 3 saat 45 dakikadır.