Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Problemleri 7. Sınıf Matematik

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Problemlerin, çözümlü soruların ve konu anlatımın olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Genellikle 7. Sınıf Matematik dersinde işlenen bu konu hakkında sizler için çözümlü problemler testi şeklinde sunum yaptık.

Soru: -5 ile -1 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

Cevap: -5 ile -1 arasındaki tam sayılar, -4, -3, -2 dir.

Bu sayıların çarpımı ise -4 x -3 x -2 = -24 olarak bulunur arkadaşlar.

Soru: Çarpımları 48 olan tam sayı çiftlerini yazınız.

Cevap: tam sayı çiftleri dediği için soruda, eksi sayılarda bu çiftlere dahildir.

1×48 , 2×24,  3×16,  4×12,  6×8 sayı çiftleri ile

-1x-48 , -2x-24,  -3x-16,  -4x-12,  -6x-8 sayı çiftleri bulunmaktadır.

Soru: -49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız.

Cevap: -49’dan küçük en büyük tam sayı -50 dir.

iki basamaklı en büyük negatif tam sayı -10 dur.

Bu iki ayının çarpımları ise -50 x -10 = 500 olarak bulunur.

Soru: Sıcaklığın -10 OC olduğu bir bölgede yukarı doğru çıkıldıkça her 325 metrede sıcaklık 2 OC düşmektedir. Bu bölgede 6500 m yükseklikteki sıcaklığın kaç OC olacağını hesaplayınız.

Cevap: 6500 m yüksekliğe çıkıldığına göre

6500/325 = 20 yapar. Yani 20 defa 325 metre yükekliğe çıkılıp sıcaklık 2 derece birden düşmüş.

Yani 2 x 20 = 40 derece düşmüş.

Başlangıç sıcaklık -10 olduğuna göre, 20 derece daha düşerse

yeni sıcaklık -10 – 20 = -30 derece olur.

Soru: -16 . 98 işlemininin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.

Cevap:  -16 . 98 ifadesini -16 . (100-2) olarak yazarsak arkadaşlar.

-16.100 + 32 olur. Buradan da

-1600 + 32

=-1568 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Soru: -8 ile +4 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

Cevap: -8 ile +4 arasındaki tam sayılar,

-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ve 3 tür.

Dikkat ederseniz sayılar arasında  0 olduğu için bu sayıları birbirleri ile çarptığımızda sonuç 0 çıkacaktır.

Yani sorumuzun cevabı 0 dır arkadaşlar.

Soru: En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif tam sayının çarpımı kaçtır?

Cevap: En büyük negatif tam sayı -1,

iki basamaklı en küçük negatif tam sayı ise -99 dur.

Bu iki sayının çarpımları ise -1 x -99 = 99 olarak bulunur.

Soru: Çarpımları -60 olan dört tam sayıdan ikisi +2 ve -5’tir. Buna göre diğer iki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) -2 ve 5 B) -2 ve -3 C) +5 ve -1 D) -3 ve +2

Cevap: 2 ve -5 in çarpımları -10 dur. -60 ıda bununla bölersek

-60 / -10 = 6 olarak bulunur. Demek ki diğer iki sayının çarpımı 6 olmalıdır.

Bu koşulu da sağalayan B seçeneğidir arkadaşlar.

Bir cevap yazın